Απομόνωση αιμοποιητικών και μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων από τον ανθρώπινο πλακούντα χαρακτηρισμός των μεταγραφικών τους προτύπων και σύγκριση αυτών με εκείνα αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων από ομφάλιο λώρο

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να χαρακτηρίσουμε τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα που απομονώνονται από τον πλακούντα και να συγκρίνουμε το προφίλ έκφρασής τους και τη μοριακή υπογραφή τους με αυτά που απομονώνονται από τον ομφάλιο λώρο του ιδίου δότη χρησιμοποιώντας το προφίλ μεταγραφής επιλεγμένων γονιδίων. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 10 γυναίκες μετά τον τοκετό ή την Κ.Τ. από τις οποίες λήφθηκαν δείγματα ομφαλιοπλακουντιακού αίματος καθώς και ιστοτεμαχίων πλακούντα. Μετά την εξαίρεση των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων του ομφαλιοπλακουντιακού αίματος καθώς και των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων του πλακούντα, προχωρήσαμε σε ανοσοφαινοτυπικό προσδιορισμό αυτών με τη μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής. Τέλος, μελετήσαμε συγκριτικά τη γονιδιακή έκφραση των γονιδίων αρχεγονικότητας τόσο των αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος όσο και των πλακουντιακών μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων του ιδίου δότη. Συγκεκριμένα, ελέγχθηκε η έκφραση των παρακάτω γονιδίω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis was the characterization of mesenchymal stem cells isolated from the placenta and comparing the expression profile and their molecular signature with those isolated from the umbilical cord of the same donor using the transcription profile of selected genes. In the study we took samples of umbilical cord blood and placenta from 10 women after birth. Following the exclusion of the hematopoietic stem cells of the umbilical cord blood as well as the placental mesenchymal stem cells, we proceeded to their immunophenotypic determination by the flow cytometric method. Finally, we studied the gene expression of archeogenicity genes of both hematopoietic stem cells of cord blood and placental mesenchymal stem cells of the same donor. In particular, expression of the following genes was tested: CD133, TROP2, CD24, C-KIT, E-CADHERIN. Flow cytometry results showed that hematopoietic stem cells are strongly positive for the CD34 antibody, CD45-positive and antibody-negative i ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43589
ND
43589
Εναλλακτικός τίτλος
Isolation of hematopoietic and mesenchymal stem cells from human placenta characterization of their transcriptional models and comparison of these with those of hemopoietic stem cells from umbilical cord
Συγγραφέας
Αρκούδα, Χαρίκλεια Βασίλειος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Β' Μαιευτική και Γυναικολογική Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκης
Εξεταστική επιτροπή
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Τζαφέτας Ιωάννης
Γκουτζιούλης Μιχαήλ
Μαμόπουλος Απόστολος
Ζεπειρίδης Λεωνίδας
Γκριμπίζης Γρηγόριος
Τσολακίδης Δημήτριος
Αθανασιάδης Απόστολος
Κολιάκος Γεώργιος
Θεοδωρίδης Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Ιατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βλαστοκύτταρα; Πλακούντας; Αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα; Μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα; Δείκτες βλαστοκυττάρων; Γονιδιακή έκφραση βλαστοκυττάρων; CD34 θετικά προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
135 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα