Ανάπτυξη συστήματος οριοθέτησης πλημμυρών σύμφωνα με την οδηγία 2007/60 της Ε.Ε. για την πρόληψη πλημμυρικών καταστροφών

Περίληψη

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η δημιουργία προγράμματος σε Η/Υ (ανοιχτό λογισμικό) για τον υπολογισμό των πλημμυρικών ορίων στα ρέματα. Παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ιδιότητες του προγράμματος καθώς και οι δυνατότητες σχεδίασης και χαρτογράφησης. Περιλαμβάνονται επίσης η διαστασιολόγηση, οι υδραυλικοί υπολογισμοί και οι στατικοί υπολογισμοί των τεχνικών έργων. Περιέχονται: α) η περιγραφή των βασικών εργασιών για την εκτίμηση των ορίων πλημμύρας, β) η ανομοιόμορφη βαθμιαία μεταβαλλόμενη ροή, γ) η μεθοδολογία υπολογισμού της στάθμης του νερού της Qmax και η σχεδίαση της ζώνης κατάληψης πλημμύρας στο χάρτη, δ) η μεθοδολογία υπολογισμού της στάθμης του νερού της Qmax σε σύνθετες κατά πλάτος τομές, ε) η μεθοδολογία οριοθέτησης της ζώνης κατάληψης πλημμύρας με την χρήση GIS. Επίσης περιλαμβάνεται η μεθοδολογία για την διαστασιολόγηση και τον στατικό υπολογισμό των φραγμάτων βαρύτητας, των τοίχων αντιστήριξης βαρύτητας και ο υπολογισμός της υποσκαφής στα θεμέλια τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this PhD thesis, is the creation of an open source software for the calculation of the flood limits in the streams. Technical specifications and software features are defined. Design and mapping capabilities of the software are presented. The hydraulic, dimensional and static calculations of the technical projects included in the program are also specified. Included are: a) the description of the baseline tasks about the estimation of flood limits, b) the flood risk assessment method, c) the methodology for the estimation of the Qmax water level and the consequent drawing of the flood-capture zone onto maps, d) the methodology for estimating the Qmax water level in complex cross-sections and e) the methodology of delimiting the flood-capture zone using GIS. Also included is the methodology for the dimensioning and static calculation of gravity dams and gravity wirewalls as well as the calculation of water excavation in the foundations of the dams.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43530
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43530
ND
43530
Εναλλακτικός τίτλος
Development of an open source software for the calculation of flood limits in streams, for the prevention of flood disasters, according to EU directive 2007/60
Συγγραφέας
Καράτζιος, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Εξεταστική επιτροπή
Δρόσος Βασίλειος
Ηλίαδης Λάζαρος
Μάρης Φώτιος
Αγγελίδης Παναγιώτης
Κοσμάς-Δούκας Αριστοτέλης
Γιαννούλας Βασίλειος
Μαλλίνης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Πλημμύρες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
173 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)