Οι ψυχοπαιδαγωγικές προϋποθέσεις μετάβασης του νηπίου στο δημοτικό σχολείο: η πορεία κατάκτησης της σχολικής ωριμότητας

Περίληψη

Μεταξύ των στόχων της μελέτης αυτής ήταν να διερευνηθεί εάν τα υπό μελέτη νήπια πληρούν τις προϋποθέσεις που κρίνονται αναγκαίες για τη μετάβασή τους στη δημοτική εκπαίδευση. Αυτές κυρίως αναφέρονται στην κατάκτηση τόσο των αντίστοιχων δεξιοτήτων της ηλικίας τους όσο και των συναισθηματικών και κοινωνικών συμπεριφορών που είναι γενικά αποδεκτές στο σχολικό χώρο. Επίσης, διερευνήθηκε εάν συγκεκριμένα ατομικά, οικογενειακά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των νηπίων μπορούν να επηρεάσουν τη ψυχολογική προσαρμογή και την απόδοση των νηπίων στο σχολείο τους. Ως τέτοια χαρακτηριστικά εκλαμβάνεται το φύλο, ο τρόπος γέννησης, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και το είδος της εργασίας τους, ο τόπος διαμονής και η περιοχή του σχολείου.Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση του προγράμματος SPSS και χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της παραγοντικής ανάλυσης για τη μελέτη των χαρακτηριστικών των νηπίων. Τα ευρήματα έδειξαν ότι: α) η πλειοψηφία των νηπίων έχουν κατακτήσει σε ικανοποιητ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Among the objectives of this thesis was to investigate whether the studied group of infants attending nursery possess the required skills necessary for their successful entry in primary education. These mainly include certain age-related skills/abilities as well as emotional and social behaviors that are generally considered acceptable within the school environment. Children’s individual, family and environmental characteristics were also investigated. As such characteristics we can define their sex, way of birth, their parents’ educational background and type of work/career as well as their home and school location. These were used to examine whether they significantly influence children’s psychological adaptation to school. The statistical processing of data was conducted using the SPSS packet and the technique of factor analysis was specifically used for the study of infants’ characteristics.The findings showed that a) the majority of infants do possess the skills/abilities necessar ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43234
ND
43234
Εναλλακτικός τίτλος
Infant's psychopedagogic prerequisities for their entry in primary education: the procedure of acquiring school maturity
Συγγραφέας
Κατσαντώνη, Σπυριδούλα του Βασίλειος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Ζάχαρης Δημήτριος
Κολιάδης Εμμανουήλ
Πανταζής Σπυρίδων
Κυριακίδης Παύλος
Σακελλαρίου Μαρία
Γιώτσα Άρτεμις
Παπαντωνίου Γεωργία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ψυχοπαιδαγωγικές προύποθέσεις; Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά νηπίου; Ψυχοκινητικές ικανότητες; Νοητική ανάπτυξη / αντίληψη και γλώσσα; Ψυχοσωματική / κοινωνική ανάπτυξη; Ηλικία μετάβασης; Βιολογικές βάσεις ωρίμανσης / διαδικασία ανάπτυξης; Σχολική ωριμότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
288 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)