Μελέτη της μεταφοράς μάζας και των ενεργειακών απαιτήσεων σε δύο πλυντρίδες αέριας - υγρής φάσης: το Βεντούρι υψηλής ενέργειας (Venturi de haute energie) και ο εκχυτήρας Βεντούρι (Ejecteur Venturi)

Περίληψη

Για την αφαίρεση αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τα απορριπτόμενα στην ατμόσφαιρα αέρια βιομηχανικά απόβλητα, μεταξύ άλλων τεχνικών, χρησιμοποιείται και η έκπλυση σε ειδικές συσκευές (πλυντρίδες αερίου/ υγρού). Το προς καθαρισμό αέριο και ένα επιλεκτικό υγρό έρχονται σε επαφή, ώστε οι ρύποι να μεταφερθούν από την αέρια φάση στην υγρή. Η απόδοση αυτής της διαδικασίας μπορεί να αυξηθεί από μια χημική αντίδραση μεταξύ των ρύπων και χημικών αντιδραστηρίων παρόντων στην υγρή φάση.Οι πλυντρίδες έχουν κλασσικά σχήματα και μεγάλες διαστάσεις (π.χ. κολώνες πληρωτικών υλικών ή καταιονισμού) ή λιγότερο κλασσικά σχήματα μικρότερων διαστάσεων, περισσότερο ενεργοβόρα, αλλά με καλύτερες αποδόσεις (π.χ. περίπλοκες κολώνες πληρωτικών υλικών, πλυντρίδες με ακροφύσιο). Μεταξύ των τελευταίων είναι και οι τύπου Βεντούρι με βασικό τμήμα έναν συγκλίνοντα (προς τον λαιμό) αγωγό, αμέσως ακολουθούμενο από έναν αποκλίνοντα (με ενδεχόμενη παρεμβολή ενός κυλινδρικού ή παραλληλεπίπεδου τμήματος).Στόχος της παρούσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Scrubbing in special devices (gas/liquid scrubbers) is one of the processes used to remove gaseous and particulate pollutants from industrial gas discharges into the atmosphere. Close contact between the gas to be treated and a selective liquid contained in these devices results in the transfer of pollutants from the gas phase to the liquid one. The efficiency of this process may be increased by a chemical reaction between the pollutants and chemical substances present in the liquid phase.Scrubbers are classically shaped installations of large dimensions (e.g. packed towers or spray towers) or less classical shapes of smaller dimensions. The latter consume more energy, while they are more efficient (e.g. complicated packed towers, jet scrubbers) like Venturi scrubbers, which have a converging part (up to the throat), followed by a diverging one (eventually, with a cylindrical or rectangular part in between). The objective of this thesis was the comparative energy and interfacial ma ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43039
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43039
ND
43039
Εναλλακτικός τίτλος
Etude du transfert de matiere et des depenses energetiques dans deux laveurs gaz - liquide: le venturi de haute energie et l’ ejecteur venturi
Συγγραφέας
Χατζηδάκης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Ελευθέριος)
Ημερομηνία
1983
Ίδρυμα
Institut National Polytechnique de Lorraine - INPL, Nancy. Ecole Nationale Superieure des Industries Chimiques
Εξεταστική επιτροπή
Laurent A.
Villermaux J.
Besson G.
Charpentier J.C.
Zoulalian A.
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Περιβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Βεντούρι υψηλής ενέργειας; Εκχυτήρας Βεντούρι; Πλυντρίδα αερίου - υγρού; Μεταφορά μάζας; Αντιρρύπανση; Ατμοσφαιρική ρύπανση; Βιομηχανική ρύπανση
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
442 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.