Νεοτεκτονική - γεωμορφολογική μελέτη της Ηπείρου (ΒΔ Ελλάδα) και σύνταξη νεοτεκτονικού χάρτη με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιείται η νεοτεκτονική και γεωμορφολογική μελέτη της περιοχής της Ηπείρου (βορειοδυτική Ελλάδα), προκειμένου να διατυπωθεί το εννοιολογικό μοντέλο της εξέλιξης της περιοχής, ενώ παράλληλα βασιζόμενος στη σύνθεση δεδομένων νεοτεκτονικής χαρτογράφησης, μικροτεκτονικής ανάλυσης, γεωμορφολογικής - μορφοτεκτονικής ανάλυσης, και εκτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας γίνεται η σύνταξη του Νεοτεκτονικού της Χάρτης, σε κλίμακα 1:100.000, με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών - GIS. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός και η ανάλυση των ενεργών τεκτονικών δομών της περιοχής. Για τη μελέτη των ενεργών τεκτονικών δομών της περιοχής μελέτης, πέραν των γνωστών και καθιερωμένων μεθόδων της νεοτεκτονικής έρευνας (χαρτογράφηση, τεκτονική και κινηματική ανάλυση) γίνεται χρήση της μορφοτεκτονικής ανάλυσης για τον εντοπισμό της επίδρασης της τεκτονικής πάνω στους κλάδους του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής. Αναλυτικότερα, ακολουθήθηκ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis investigates the neotectonic and geomorphological conditions of the region of Epirus, situated in northwestern Greece, for the purpose of formulating the conceptual model of the area’s evolution. Moreover, based on the compilation of data pertaining to neotectonic mapping, microtectonic analysis, geomorphological - morphotectonic analysis and the assessment of the seismic hazard, the area’s Neotectonic Map is elaborated, on a scale of 1:100,000, using Geographical Information Systems - GIS. Within the scope of the present study, the area’s active tectonic structures were identified and analysed. For the study of the area’s active tectonic structures, apart from the methods commonly applied in neotectonic research (mapping, tectonic and kinematic analysis), a morphotectonic analysis was also performed, in order to identify the impact of tectonics on the branches of the drainage network. To be more specific, the applied methodology, using suitable software (ArcGIS, Win ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2119)
DOI
10.12681/eadd/42841
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42841
ND
42841
Εναλλακτικός τίτλος
Neotectonic - geomorphological study of Epirus. Northwestern Greece and compiling of neotectonic map by use of geographic information systems
Συγγραφέας
Ντόκος, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Ροντογιάννη Θεοδώρα
Ρόζος Δημήτριος
Μπασκούτας Ιωάννης
Λέκκας Ευθύμιος
Καρύμπαλης Ευθύμιος
Λουπασάκης Κωνσταντίνος
Περράκη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Ενεργές τεκτονικές δομές; Νεοτεκτονική χαρτογράφηση; Διεργασίες διαμόρφωσης της γήινης επιφάνειας; Γεωμορφολογικοί - μορφοτεκτονικοί δείκτες; Εννοιολογικό μοντέλο τεκτονικής γεωμορφολογικής εξέλιξης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
238 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.