Ψυχολογικές διαστάσεις της πολιτισμικής κατανάλωσης: τα κίνητρα και η επιρροή της προσωπικότητας

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή, σε αντίθεση με προϋπάρχουσες έρευνες, στηρίχθηκε σε τρεις διαφορετικές ψυχολογικές θεωρητικές προσεγγίσεις με στόχο να εξετάσει τα αίτια που ωθούν τα άτομα στην κατανάλωση πολιτιστικών αγαθών μέσω της κατασκευής ενός εργαλείου μέτρησης τους. Παράλληλα, διερευνήθηκε για πρώτη φορά η επιρροή της προσωπικότητας και των δημογραφικών χαρακτηριστικών του καταναλωτή σε αυτά, προκειμένου να προσδιοριστεί πληρέστερα η συνολική συμπεριφορά του. Ως εκ τούτου, με στόχο αρχικά να κατασκευαστεί ένα εργαλείο μέτρησης και να μελετηθεί η επίδραση ποικίλων μεταβλητών σε αυτά, πραγματοποιήθηκε μια διαδικασία τεσσάρων σταδίων (βιβλιογραφική επισκόπηση, αξιολόγηση κριτών και αρχική πιλοτική έρευνα, δεύτερη πιλοτική έρευνα και διεξαγωγή τελικής έρευνας). Ο έλεγχος της αξιοπιστίας της εσωτερικής συνοχής εξετάστηκε μέσω της αρχικής πιλοτικής έρευνας (Ν = 80), ενώ στη δεύτερη πιλοτική έρευνα (Ν = 480) εξετάστηκε η εγκυρότητα κριτηρίου. Η διερευνητική και η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis, unlike previous studies, based on three different psychological theoretical approaches (e.g. hedonic consumption theory, optimal arousal theory and social identity theory) aimed primary to identify the main motives of people consuming cultural goods by developing a valid and reliable theory-guided instrument. Secondly, this research aimed to explain how personality traits and demographic factors may predict these motivations, in order to fully define cultural consumers’ behavior. Based on these theories and the review of the literature, the scale was developed in four phases (literature review, panel of experts and pilot study, pilot study and final study). An initial pilot study (N = 80) was carried out to examine the internal consistency of the items, while a second pilot study (N = 480) examined the concurrent validity of the scale. Both the exploratory and the confirmatory factor analysis (N = 1.654) showed that the final version of the scale was consisted of th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42306
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42306
ND
42306
Εναλλακτικός τίτλος
Psychological aspects of cultural consumption: motives and the influence of personality
Συγγραφέας
Μανωλίκα, Μαρία (Πατρώνυμο: Σταύρος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπαλτζής Αλέξανδρος
Κλήμης Γεώργιος-Μιχαήλ
Πανταζής Παύλος
Καφέτσιος Κωνσταντίνος
Γωνίδα Σοφία-Ελευθερία
Γαρδικιώτης Αντώνιος
Τσιγγίλης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Λέξεις-κλειδιά
Πολιτισμική κατανάλωση; Κίνητρα; Προσωπικότητα; Επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
1, x, 254 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)