Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων μεγάλης τάξης ακρίβειας για την προσομοίωση ιονισμένων αερίων υπό την επήρεια ηλεκτρομαγνητικού πεδίου

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή μεθόδων υψηλής τάξης ακρίβειας για την αριθμητική επίλυση των διαφορικών εξισώσεων, που περιγράφουν την ροή, πλήρως ή μερικώς, ιονισμένων συμπιεστών αερίων σε τρισδιάστατες γεωμετρίες, υπό την επίδραση ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Η ασυνεχής μέθοδος Galerkin (DG) πεπερασμένων στοιχείων, εφαρμόζεται για την χωρική διακριτοποίηση των εξισώσεων ροής (Euler/Navier-Stokes equations) και των πλήρων εξισώσεων ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (Maxwell’s equations). Σύζευξη των παραπάνω εξισώσεων πραγματοποιείται χωρίς να εφαρμόζονται απλουστεύσεις, όπως η περίπτωση των αμελητέων επαγόμενων ηλεκτρικών ρευμάτων, που υιοθετεί η κλασσική μαγνητο-υδροδυναμική θεωρία (MHD) και επιλύονται αριθμητικά ροές πλήρως ή μερικώς, ιονισμένων αερίων υπό την επήρεια μεταβαλλόμενων μαγνητικών και ηλεκτρικών πεδίων.Για την επίλυση των χρονικά μεταβαλλόμενων ροϊκών και ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, εφαρμόστηκαν υψηλής τάξης ρητά (explicit) κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The development and application of the high-order accurate finite element DiscontinuousGalerkin method (DG) for the numerical solution of three-dimensionalcompressible fluid flows, electromagnetic fields, and the flow of fully or partiallyionized gases under the influence of electromagnetic fields is pursued. The DGmethod is used for the spatial discretization of the Euler/Navier-Stokes and thefull Maxwell’s equations, and subsequently, the gas-dynamics and electrodynamicsequations are coupled through the source terms for the solution of plasmaflows. As opposed to the classic magnetohydrodynamic theory (MHD), wherethe displacement current is ignored, the proposed coupling approach allows imposedtime-varying electrical fields in the solution domain and the computationof the induced electrical fields. The discrete coupled system of equations is solvednumerically first for fully ionized gas flows to validate the method and then forpartially ionized gas flows.The unsteady Euler and Navier- ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41283
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41283
ND
41283
Εναλλακτικός τίτλος
Development and application of high order numerical methods for compressible plasma flows in complex domains
Συγγραφέας
Πανουργιάς, Κωνσταντίνος του Ταξιάρχης
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Καλλιντέρης Ιωάννης
Αικατερινάρης Ιωάννης
Βαλουγεώργης Δημήτριος
Δήμας Αθανάσιος
Τσαμόπουλος Ιωάννης
Γαλλόπουλος Ευστράτιος
Πανίδης Θρασύβουλος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ασυνεχής μέθοδος Galerkin; Υψηλής τάξης ακρίβειας αριθμητικά οχήματα; Συμπιεστική ροή; Ροές ιονισμένων αερίων; Ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Πεπερασμένα στοιχεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxxix, 300 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)