Οικονομία και κοινωνική οργάνωση στην Παλική της Κεφαλονιάς (τέλη 16ου - μέσα 17ου αιώνα)

Περίληψη

Βασισμένη κυρίως σε ανέκδοτες νοταριακές πηγές, αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η διερεύνηση της οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης της Παλικής, μιας ευρείας περιφέρειας της Κεφαλονιάς, από τα τέλη του 16ου αιώνα έως την έναρξη του Κρητικού πολέμου (1645). Μετά το περίγραμμα της ιστορίας των Ιόνιων νησιών, από τη πρωτοβυζαντινή περίοδο έως την Ένωση με το ελληνικό κράτος (1863), και αφού διακρίνονται οι όροι Βενετοκρατία και ελληνοβενετική Ανατολή, το παράδειγμα της Κεφαλονιάς, συνακόλουθα και της Παλικής, εντάσσεται στην πολύμορφη ελληνοβενετική Ανατολή. Στη συνέχεια αναφέρεται η βιβλιογραφία και παρουσιάζονται οι πηγές και ζητήματα μεθοδολογίας.Συνεξετάζοντας στοιχεία από τη βιβλιογραφία και τις νοταριακές πηγές αρχικά διακρίνονται σχετική σταθερότητα του οικιστικού πλέγματος, υπερίσχυση, ποσοτικά και ποιοτικά, των γηγενών έναντι των εποίκων και αύξηση του πληθυσμού της Παλικής. Μετά τη διερεύνηση των συνθηκών ίδρυσης του Ληξουρίου (κεντρικός οικισμός-λιμάνι της Παλικής) ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This Thesis is based primarily on unpublished notarial sources and its objective is to explore the economic and social organization in Paliki, a broad region in Kefalonia, from the late 16th century until the beginning of the Cretan War (1645).Following the outline of the history of the Ionian islands, from the Byzantine period until the union with the Greek State (1863), and after distinguishing between the terms Venetian Rule and Graeco-Venetian East, we set the case of Kefalonia, - and consequently of Paliki- in the multifaceted Greco Venetian East. We then report on the literature and present the sources and relevant methodological issues.By studying the literature vis-a vis available notarial sources we find that in the beginning we can discern relative stability in the residential complex and predominance, both quantitatively and qualitatively, of the indigenous population in relation to settlers as well as a population increase in Paliki. After investigating the conditions th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40179
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40179
ND
40179
Εναλλακτικός τίτλος
Economy and social organization in Paliki of Kefalonia (late 16th - middle 17th century)
Συγγραφέας
Κομητοπούλου, Παυλίνα (Πατρώνυμο: Γεράσιμος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδία-Λάλα Αναστασία
Ευθυμίου Μαρία
Κατσιαρδή-Heing Όλγα
Κονόρτας Πάρης
Ντούρου-Ηλιοπουλου Μαρία
Πανοπούλου Αγγελική
Σειρηνίδου Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Κεφαλονιά; Βενετοκρατία; Ελληνοβενετική ανατολή; Κοινωνία; Οικονομία; Παλίκη; Ληξούρι; Νοτάριοι; Κοινωνικά δίκτυα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
541 σ., εικ., πιν., χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)