Διερεύνηση της ταξινομίας, ζωογεωγραφίας και φυλογονίας των γαρίδων του γένους Atyaephyra, στα περιμεσογειακά άναλα ύδατα

Περίληψη

Η οικογένεια Atyidae περιλαμβάνει 43 αρτίγονα γένη, με τα περισσότερα γένη και είδη να έχουν περιορισμένες εξαπλώσεις. Στα λιμναία και ποτάμια ενδιαιτήματα της ευρύτερης Μεσογειακής περιοχής συναντώνται 7 γένη (Atyaephyra, Caridina, Dugastella, Gallocaris, Troglocaris, Puteonator, Typhlatya) των Atyidae. Ενώ τα περισσότερα από τα παραπάνω γένη εμφανίζουν μια περιορισμένη εξάπλωση, τo Atyaephyra αντίθετα εμφανίζει μια ευρεία εξάπλωση στην περιμεσογειακή περιοχή, η οποία εκτείνεται από τη Μέση Ανατολή, στη βορειοδυτική Αφρική, στο μεγαλύτερο τμήμα της νότιας Ευρώπης και σε μερικά μεσογειακά νησιά (Κορσική, Σαρδηνία, Σικελία). Παρόλο που το γένος Atyaephyra αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την περιμεσογειακή περιοχή πριν 200 χρόνια συνεχίζει να έχει μια αρκετά μπερδεμένη ταξινομική ιστορία. Κύριοι λόγοι για την τόσο περίπλοκη ιστορία του γένους Atyaephyra είναι η μεγάλη ενδοπληθυσμιακή και διαπληθυσμιακή ποικιλότητα που παρουσιάζεται, καθώς και η έλλειψη μιας πλήρους σειράς δειγμάτων από όλε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The family Atyidae includes 43 extant genera, with most of its genera and species having limited distributions. Seven atyid genera are found in the freshwater habitats of the wider Mediterranean region (Atyaephyra, Caridina, Dugastella, Gallocaris, Troglocaris, Puteonator, Typhlatya). While most of the above genera have limited distributions, the genus Atyaephyra shows a wide distribution in the circum-Mediterranean region spanning from the Middle East, to northwestern Africa, the greater part of southern Europe and to some Mediterranean islands (Corsica, Sardinia, Sicily). Although the genus Atyaephyra was first reported in the circum-Mediterranean region 200 years ago it continues to have a very confusing taxonomic history. The main reasons for this complicated history of the genus Atyaephyra, is its great intrapopulation and interpopulation variability presented, as well as the lack of a series of samples covering the distribution range of the genus.This specific research was design ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39751
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39751
ND
39751
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of the taxonomy, zoogeography and phylogeny of the shrimps of the genus Atyaephyra, in the circum-mediterranean freshwaters
Συγγραφέας
Χριστοδούλου, Μαγδαληνή (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κούκουρας Αθανάσιος
Αμπατζόπουλος Θεόδωρος
Μαγουλάς Αντώνιος
Βουλτσιάδου Ελένη
Θωμόπουλος Γεώργιος
Κωστόπουλος Δημήτριος
Χιντήρογλου Χαρίτων
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ταξινομία; Φυλογένεση; Ζοογεωγραφία; Γαρίδες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
316 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)