Συν-ρύθμιση των IFNG και IFNGR1 στο γενωμικό επίπεδο

Περίληψη

Η ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος και η ανοσολογική απάντηση του ξενιστή στιςμικροβιακές μολύνσεις βασίζονται στη μεταγραφική ενεργοποίηση και τη σίγηση ποικίλων γονιδίων.Χρησιμοποιώντας το σύστημα των άωρων CD4+ Τ, ΤΗ1 και ΤΗ2 λεμφοκυττάρων, εστιαστήκαμε στημελέτη της μεταγραφικής ρύθμισης των γενετικών τόπων της Ιντερφερόνης-γ (Ifnγ, χρωμόσωμαποντικού 10) και του υποδοχέα 1 της ιντερφερόνης-γ (IfnγR1, χρωμόσωμα ποντικού 10). Στηνπαρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζουμε ένα μοντέλο μονοαλληλικής ενδοχρωμοσωμικήςαλληλεπίδρασης ανάμεσα στο γενετικό τόπο της Ifnγ και αυτό του IfnγR1 στα κύτταρα όπουεκφράζεται ο υποδοχέας, δηλαδή τα άωρα CD4+ λεμφοκύτταρα. Ο έλεγχος της έκφρασης τωνγονιδίων Ifnγ και IfnγR1 στο επίπεδο του ενός κυττάρου φανέρωσε τη λειτουργική σημασία τηςαλληλεπίδρασης, αφού ο IfnγR1 εκφράζεται στα άωρα και τα TH1 κύτταρα κυρίως από το ένααλληλόμορφο, το οποίο και συνεντοπίζεται με αυτό της Ifnγ. Οι αλληλεπιδράσεις προτείνεται οτιλαμβάνουν χώρα σε μεταγραφικά εργο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The development of the immune system and the host immune response to microbialinfections rely on the transcriptional activation and silencing of multiple gene loci. By utilizing thedifferentiation system of naïve CD4+, TH1 and TH2 lymphocytes, we focused on the transcriptionalregulation of the interferon-γ ( Ifnγ, mouse choromosome 10) and interferon-γ receptor 1 (IfnγR1,mouse chromosome 10) genes. So, in the present doctoral thesis we present a model whereby thereare long range monoallelic intra-chromosomal associations between the IfnγR1 and Ifnγ loci, in celltypes that express the receptor. Expression profile analysis revealed the functional significance ofthe co-localization, since IfnγR1 is expressed in naïve CD4+ and TH1 cells from the allele that is in closephysical proximity with the Ifnγ locus. Moreover, the interactions take place in transcription factories,but they are independent of transcription. Importantly, CTCF, a general transcription factor, seemsto play a critical ro ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38927
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38927
ND
38927
Εναλλακτικός τίτλος
Co-regulation of IFNG and IFNGR1 at the genomic level
Συγγραφέας
Δεληγιάννη, Χρυσούλα (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Σπηλιανάκης Χαράλαμπος
Τσατσάνης Χρήστος
Μπούμπας Δημήτριος
Παπαματθαιάκης Ιωσήφ
Καρδάσης Δημήτριος
Ηλιόπουλος Αριστείδης
Σουρβίνος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ενδοχρωμοσωμικές αλληλεπιδράσεις; Γονιδιακή ρύθμιση; ΤΗΙ-ΤΗ2 διαφοποποίηση; Πυρήνας; Μεταγραφή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
112 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)