Χειρουργική αντιμετώπιση αδενωμάτων της υπόφυσης: έλεγχος χειρουργικού αποτελέσματος και συσχετισμός της λειτουργίας του αδένα προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά με μαγνητική τομογραφία

Περίληψη

Εισαγωγή και σκοπός της μελέτης: Παρά τις τρέχουσες προόδους στη φαρμακευτικήαντιμετώπιση των όγκων υπόφυσης, η χειρουργική επέμβαση παραμένει η θεραπεία εκλογήςγια τη μεγάλη πλειοψηφία των αδενωμάτων και η αποτελεσματικότητά της κρίνεται μεσυνεχώς αυστηρότερα τεχνικά πρότυπα και ενδοκρινολογικά κριτήρια. Η αυστηροποίησηαυτή οδήγησε στην ενίσχυση του καθοριστικού ρόλου που παίζει το χειρουργείο στηναντιμετώπιση των αδενωμάτων.Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση και ο καθορισμός των παραγόντων πουεπηρεάζουν το αποτέλεσμα της μικροχειρουργικής διασφηνοειδικής επέμβασης σε μία σειράασθενών με αδένωμα, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με τυποποιημένη τεχνική, καθώς και ηαξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της μεθόδου.Συγκρίθηκαν τα απεικονιστικά δεδομένα με μαγνητική τομογραφία πριν και μετά τοχειρουργείο και συσχετίστηκαν τα μετεγχειρητικά ακτινολογικά ευρήματα με την επιτυχίατης επέμβασης, βάσει της αποκατάστασης της λειτουργίας του αδένα.Παραλλήλως, σκοπός ήταν η προο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

OBJECTIVE: Despite advances in the pharmacological management of pituitary tumors,surgery remains the treatment of choice for the majority of adenomas. Surgical results, thatare judged nowadays by strict endocrine criteria and sophisticated imaging, have justifiedtranssphenoidal surgery as the most common and successful treatment of pituitary adenomas.The aim of the present study was the evaluation and assessment of factors that influence theoutcome of microsurgical transsphenoidal surgery in a consecutive series of patientsharbouring adenomas, treated using a standardized operative technique, and also theevaluation of the efficacy and safety of the procedure.The pre- and postoperative magnetic resonance imaging data were compared, and thepostoperative ones were correlated to the success of the operation, in terms of restoration ofpituitary function.In parallel, aim was the prospective record of complications and/or infections associated withthe procedure, the treatment and outcome of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38837
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38837
ND
38837
Εναλλακτικός τίτλος
Surgical treatment of pituitary adenomas: surgical results and corelation of pre-and postoperative pituitary function to magnetic resonance imaging
Συγγραφέας
Λαμπρόπουλος, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Σαμώνης Γεώργιος
Μαργιωρής Ανδρέας
Καραντάνας Απόστολος
Ζώρας Οδυσσέας
Θερμού Κυριακή
Βάκης Αντώνιος
Κοφτερίδης Διαμαντής
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Αδένωμα υπόφυσης; Χειρουργικό αποτέλεσμα; Μικροχειρουργική διασφηνοειδική επέμβαση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
129 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)