Το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και η εκπαιδευτική πολιτική κατά την περίοδο 1844-1862

Περίληψη

Η μελέτη του αντικειμένου της ιστορικής έρευνας που μας απασχόλησε ήταν μια επίπονη, διαρκής και συστηματική σειρά ενεργειών, η οποία απαιτούσε διεισδυτική οπτική στα μεθοδολογικά κριτήρια και στο ιστορικό υλικό. Συνεκτιμήθηκε ένα πλήθος στοιχείων, κατά την αξιολόγηση των οποίων έγινε φανερό ότι ήταν απαραίτητη και η συνεισφορά άλλων επιστημών και η επενέργεια και άλλων γνωστικών πεδίων. Τον σκοπό αυτό επιχείρησε να εξυπηρετήσει το παρόν πόνημα, το οποίο έχει ως θεματικό του άξονα τη λειτουργία και τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης μέσα από τις πολιτικές του Υπουργείου «επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως» κατά την περίοδο 1843-1862. Μελετήθηκαν οι συνθήκες, το νομικό πλαίσιο και το ιστορικοκοινωνικό συγκείμενο που επέβαλε την εφαρμογή συγκεκριμένων αποφάσεων και δράσεων αλλά και διερευνήθηκε ο ρόλος των προσώπων που βρέθηκαν στην ηγεσία και στις υπηρεσίες του Υπουργείου κατά τη διαχείριση των καταστάσεων. Τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, βασίστη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The study of historical research that concerned the investigator was a laborious, constant and systematic series of actions, which required invasive visual on methodological criteria and historical material. Taken into account a number of elements in the assessment of which it became apparent that it was necessary and the contribution of other disciplines and the effect of other disciplines. The purpose sought to serve this essay, which has as thematic axis function and orientation of education through the Ministry Policies "on Church and Public Education" in the period 1843-1862. We studied the circumstances, the legal framework, historical and social frame which was imposed by specific decisions’ and actions’ implementation, also the investigation proceeded in the role of the persons who were in the leadership and in the offices of the Ministry in managing situations. The methodological tools used were based on historical and sociological analysis of data, events and institut ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38174
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38174
ND
38174
Εναλλακτικός τίτλος
The Ministry of Ecclesiastical Affairs and Public Education and educational policy in the period 1844-1862
Συγγραφέας
Δεληγιάννης, Χρήστος (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Λεοντσίνης Γεώργιος
Παπαϊωάννου Απόστολος
Δασκαλάκης Δημοσθένης
Βρεττός Ιωάννης
Φυριππής Εμμανουήλ
Σακκής Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο; Δημόσια εκπαίδευση; Εκκλησιαστικά; Υπουργός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
334 σ., πιν.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)