Ορισματική δομή και κλιτική μορφολογία: μιά συγκριτική μελέτη ανάμεσα σε ελληνόγλωσσους ομιλητές με αφασία και σημασιολογική άνοια

Περίληψη

Η µελέτη αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση της επίδρασης της ορισµατικής δοµήςστην παραγωγή ρηµάτων και της αλληλεπίδρασης ανάµεσα σε ρηµατική κλίση καιορισµατική δοµή σε οµιλητές µε αφασία και σηµασιολογική άνοια. Συγκεκριµένα,εξετάστηκαν τρεις κατηγορίες ρηµάτων µε διαφορετική ορισµατική δοµή:ανεργαστικά, αναιτιατικά και µεταβατικά µε ένα αντικείµενο. Οι συµµετέχοντες ήτανδέκα οµιλητές µε αφασία και επτά µε σηµασιολογική άνοια. Το πείραµα 1(συµπλήρωση προτάσεων) στοχεύει στην διερεύνηση της επίδρασης της ορισµατικήςδοµής στην κλίση. Για την οµάδα των αφασικών συµµετεχόντων βρέθηκεαλληλεπίδραση ανάµεσα σε ρηµατική κατηγορία και χρόνο, µε τα ανεργαστικάρήµατα να είναι πιο δύσκολα από τα αναιτιατικά στον αόριστο, ενώ το αντίστροφοβρέθηκε για τον ενεστώτα. Αυτό το εύρηµα επιβεβαιώνει ένα έλλειµµα στηνκωδικοποίηση και ανάκληση των διακριτικών χαρακτηριστικών. Οι συµµετέχοντεςµε σηµασιολογική άνοια είχαν άψογη επίδοση στον αόριστο, ενώ η παραγωγή τουενεστώτα ήταν διαταραγµένη. Αυτό ερµηνεύτηκε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study addressed the question of the effect of argument structure on verbproduction and the interaction of verb inflection and verb argument structure inaphasia and semantic dementia. To this end, three verb classes were tested: unergative,unaccusative and transitive verbs with one object. Ten subjects with aphasia andseven with semantic dementia participated in the study. Experiment 1 (sentencecompletion) aimed at investigating the effect of argument structure on verb inflection.An interaction between verb class and tense was found for the aphasic group:unergative verbs were significantly more difficult to produce in past perfective thanunaccusatives, whereas the opposite was found for present tense. Τhese resultsendorse a deficit in diacritical encoding and retrieval. With respect to the participantswith semantic dementia their performance in experiment 1 showed that production ofpast perfective was spared, whilst production of present was impaired. This findingwas interpreted as ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37283
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37283
ND
37283
Εναλλακτικός τίτλος
Argument structure and inflection: a comparison between greek-speaking patients with aphasia and semantic dementia
Συγγραφέας
Κουκουλιώτη, Βασιλική (Πατρώνυμο: Ξενοφών)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σταύρου-Σηφάκη Μελίτα
Σταυρακάκη Σταυρούλα
Μανουηλίδου Χριστίνα
Αλεξιάδου Άρτεμης
Ανδρέου Γεωργία
Βαρλοκώστα Σπυριδούλα
Ιωαννίδης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Αφασία; Σημασιολογική άνοια; Ορισματική δομή; Κλίση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
576 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)