Η διερεύνηση της πρωτεασωματικής δραστηριότητας στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου

Περίληψη

Σκοπός: Το πρωτεάσωμα είναι το κυριότερο πολυκαταλυτικό μη λυσοσωμιακό πρωτεολυτικό σύστημα στα ευκαρυωτικά κύτταρα και είναι υπεύθυνο για την αποδόμηση των περισσότερων ενδοκυτταρικών πρωτεϊνών, συμπεριλαμβανομένων και πρωτεϊνών κρίσιμων στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου και της απόπτωσης.Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να διερευνήσει εάν υπάρχει μεταβολή της πρωτεασωματικής δραστηριότητας μεταξύ φυσιολογικού και καρκινικού ιστού σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου.Υλικό και Μέθοδοι: Συμμετείχαν 20 ασθενείς πάσχοντες από καρκίνο παχέος εντέρου. Τα 40 ιστοτεμάχια του παχέος εντέρου που παραλήφθηκαν χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες: Η μία ομάδα περιελάμβανε 20 παρασκευάσματα με νεοπλασματικό ιστό και η άλλη 20 με φυσιολογικό ιστό του ιδίου ασθενή. Στα τεμάχια αυτά έγινε μέτρηση της πρωτεασωματικής δραστηριότητας του 20S [(20S proteasome kit Kayman (Ann Arbor MI USA)]. Η στατιστική ανάλυση έγινε κατά ζεύγη μετρήσεων ανά ομάδα.Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της ενεργό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Purpose: The proteasome is the main multicatalytic non lysosomal proteolytic system in eukaryotic cells and is responsible for the degradation of most intracellular proteins, including and proteins critical to cell cycle regulation and apoptosis. The purpose of this study is to investigate whether there is any change in proteasome activity between normal and tumor tissue in patients with adenocarcinoma of the colon.Material and Methods: 20 patients participated with colorectal cancer. 40 colon tissues were received and divided into two groups: One group consisted of 20 tumor tissues and the other group with 20 with normal tissue of the same patient. In these pieces was measured the proteasome activity of 20S [(20S proteasome kit Kayman (Ann Arbor MI USA)]. Statistical analysis was pairwise measurements per group.Results: The measurements results of proteasome activity between normal and tumor sample tumor of the patients showed a statistically significant difference. Specifically, the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36780
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36780
ND
36780
Εναλλακτικός τίτλος
The activity of proteasome in adenocarcinoma of the colon
Συγγραφέας
Ζάνδες, Νικόλαος του Χαρίσιος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Α' Προπαιδευτική Χειρουργική
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Μιχαλόπουλος Αντώνιος
Τζιρής Νικόλαος
Προυσαλίδης Ιωάννης
Κολιάκος Γεώργιος
Κεσίσογλου Ισαάκ
Καμπαρούδης Απόστολος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Πρωτεάσωμα; Αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
168 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)