Μελέτη βιολογικών και μοριακών παραγόντων (ρεζιστίνη, λεπτίνη, γκρελίνη, TNF-α) στο αμνιακό υγρό από έμβρυα με τρισωμία 21

Περίληψη

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει κατά πόσον η ρεζιστί-νη είναι παρούσα στο αμνιακό υγρό του δευτέρου τριμήνου από κυήσεις με Τρισωμία21 (επίσης γνωστή ως Σύνδρομο Down) και αν διαφέρει η συγκέντρωση της σε σύγκριση με ευπλοϊδικές κυήσεις. ΜΕΘΟΔΟΙ: Η μελέτη κοορτής αποτελούνταν από πενήνταοκτώ γυναίκες στα μέσα τριμήνου της κύησης, που υποβλήθηκαν σε αμνιοπαρακέντη-ση για προγεννητικό έλεγχο, 31 από τις οποίες κυοφορούσαν μονό έμβρυο με διάγνωση Τρισωμίας 21 (ομάδα μελέτης) και οι υπόλοιπες με φυσιολογικό καρυότυπο (ομάδαελέγχου, n = 27). Οι ομάδες αντιπαραβλήθηκαν ως προς τη μητρική ηλικία και την ηλι-κία κύησης. Τα επίπεδα ρεζιστίνης στο αμνιακό υγρό μετρήθηκαν με ένα εμπορικώς διαθέσιμο ενζυμικού ανοσοπροσροφητικού προσδιορισμού κιτ (ELISA). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ρεζιστίνη ανιχνεύθηκε σε όλα τα δείγματα αμνιακού υγρού. Η διάμεση συγκέντρωσήτης στο αμνιακό υγρό του δευτέρου τριμήνου στις κυήσεις με Τρισωμία 21 (2,1 ng / ml) ήταν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη (τιμή Ρ < ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

OBJECTIVE: The aim of this study was to examine whether the Lipocitokines, Resistin, Grelin, Leptin and TNF-a are present in second trimester amniotic fluid from pregnancies with Trisomy 21 and whether the concentrations differs compared with euploid pregnancies. Methods : The study cohort consisted of 58 women in the mid- trimester of pregnancy who underwent in amniocentesis for prenatal diagnosis ,31 of whom carried a single fetus with Trisomy 21 (study group) and a rest with normal karyotype (control group n 27). Groups were matched for maternal and gestetional age. The levels of the Lipocitokines in amniotic fluid were measured by four commercially available and enzyme linked immonosorbent assay (Elisa)kit. Results: Resistin was detected in all amniotic fluid samples. Its median concentration in the second trimester amniotic fluid of Trisomy 21 pregnancies (2.1 ng/ml) was statistically significantly lower (p value<0.001) in comparison with that in euploid pregnancies (3,3 ng/m ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36768
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36768
ND
36768
Συγγραφέας
Γκόγκας, Λάνς-Λάζαρος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Υγείας Μητέρας και Παιδιού. Κλινική Β' Μαιευτική και Γυναικολογική ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ Νοσοκομείου
Εξεταστική επιτροπή
Μπότσης Δημήτριος
Βιτωράτος Νικόλαος
Ρίζος Δημήτριος
Κρεατσάς Γεώργιος
Σαλάκος Νικόλαος
Αραβαντινός Λέων
Βραχνής Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Λιπώδης ιστός; Λιποκυτταροκίνες; Ρεζιστίνη; Λεπτίνη; Γρελίνη; TNF-A (Παράγοντας νέκρωσης όγκων); Σύνδρομο Down; Τρισωμία 21
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
168 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)