Σύλλογος Ανάπλασις και η προσφορά του 19ος - αρχές 20ου αι.

Περίληψη

Στις 23 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, το 2013, ο Σύλλογος "Ανάπλασις" θα έχει συμπληρώσει 127 χρόνια ζωής, με μικρά διαλείμματα, και ενεργού δράσεως στη θρησκευτική και κοινωνική ζωή, τόσο του εθνικού κέντρου των Αθηνών, όσο και συνολικά της πνευματικής κίνησης στην ελλαδική κοινωνία. Τα χρόνια αυτά, που ξεπερνούν έναν αιώνα, ξεκινούν το 19ο, καλύπτουν το σύνολο του 20ου και συνεχίζονται αισίως στον 21ο αιώνα. Είναι δηλαδή ο αρχαιότερος και μακροβιότερος Σύλλογος, αφού εκτείνεται σε τρεις αιώνες. Με τη μελέτη αυτή προσπαθήσαμε να σκιαγραφήσουμε και να παρουσιάσουμε τα πρώτα είκοσι χρόνια της προσφοράς του (1886-1906), όπως καταγράφονται στις στήλες του ομώνυμου περιοδικο , που εξέδιδε ο Σύλλογος, αλλά και όπως φαίνεται στα πρακτικά της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της. Έτσι για να ολοκληρώσουμε σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής: 1. Τα μέλη της «Αναπλάσεως», ως πρόσωπα που δρούσαν δυναμικά στην κοινωνία του εθνικού μας ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

On 23 November this year, 2013, the Association "Anaplasis" has completed 127 years of life, with short breaks, activity and active in religious and social life, as in the national center of Athens, and overall intellectual movement in Helladic society. During these years, exceeding a century, starting in the 19th, covering the whole of the 20th and hopefully continue in the 21st centur . That is, the oldest and longest serving Association since spans three centuries. In this study we tried to outline and present the first twenty years of his tender (1886-1906) as recorded in the columns of the namesake magazine, which published the Association, and as shown in the minutes of the meeting of the Board of Directors. So to conclude in relation to the research questions posed at the beginning we can conclude the following: 1. Members of "Anaplasis", as persons who acted dynamically in society of our national center in the first two decades of its life, show the pure and orthodox ecclesiast ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36721
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36721
ND
36721
Εναλλακτικός τίτλος
Association Anaplasis and its tender 19th - early 20th century
Συγγραφέας
Φάκας, Σωφρόνιος (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Νανάκης Ανδρέας
Ιωαννίδης Φώτιος
Αραμπατζής Χρήστος
Κογκούλης Ιωάννης
Κούκουρα Δήμητρα
Υφαντής Παναγιώτης
Κυριατζή Αντωνία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Ανάπλασις; Διαλησμάς, Κωνσταντίνος; Γαλανός, Μιχαήλ; Μεταφραστικά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
417 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)