Σαγήνη και θάνατος στο έργο της Muriel Spark

Περίληψη

Muriel Spark’s work has often been studied in the light of metafictionality by modern critics like Patricial Waugh, Ruth Whittaker, Malcolm Bradbury, Gerardine Meaney, and others. Her interest in the fictional process is revealed in her adoption of metafictional methods, whereby she exposes the structures that underlie the process of writing. What is of particular importance to these critics is Spark’s preoccupation with metafictionality and plotting, which imprison her characters and mark their inability to escape writing. This work shall attempt a new approach to Spark’s texts, reading them from a wider postmodern/poststructural point of view. Postmodernism, with its emphasis on the intertextual games one can play with texts, can, as I hope to show, offer new readings of her work. In Spark’s writing there are infinite games that have not yet been discussed. Her novels and short stories foreground the play with texts, images, and spectacles in which her characters and her narratives a ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Το έργο της Muriel Spark έχει μελετηθεί κυρίως από τη σκοπιά του μετα-μυθοπλαστικού λόγου από σύγχρονους θεωρητικούς όπως η Patricial Waugh, η Ruth Whittaker, ο Malcolm Bradbury, η Gerardine Meaney και άλλοι. Το ενδιαφέρον της για την μυθοπλαστική διαδικασία αποκαλύπτεται από το γεγονός ότι υιοθετεί μετα-μυθοπλαστικές μεθόδους, όπου φέρνει στο φως τις δομές που διέπουν τη συγγραφική διαδικασία. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για τους συγκεκριμένους θεωρητικούς είναι η ενασχόληση της Spark με τη μετα-μυθοπλασία και τη δημιουργία της πλοκής που "φυλακίζει" τους χαρακτήρες της και σηματοδοτεί την αδυναμία τους να διαφύγουν από τη γραφή. Το συγκεκριμένο έργο θα επιχειρήσει μια νέα προσέγγιση στα κείμενα της Spark, διαβάζοντάς τα από μια ευρύτερη μεταμοντέρνα/μεταδομική οπτική. Ο μεταμοντερνισμός, με την έμφαση που δίνει στα διακειμενικά παιχνίδια που μπορεί να παίξει κανείς με τα κείμενα, μπορεί, όπως ελπίζω να δείξω, να προσφέρει νέες αναγνώσεις του έργου της. Στα κείμενα της Spark υπάρ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36503
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36503
ND
36503
Εναλλακτικός τίτλος
Seduction and Death in Muriel Spark's Fiction
Συγγραφέας
Αποστόλου, Φωτεινή του Ευάγγελος
Ημερομηνία
1997
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας
Εξεταστική επιτροπή
Πάρκιν - Γουνελά Ρ
Μπόκλουντ - Λαγοπούλου Κάριν
Πολίτη Γεωργία
Γεωργουδάκη Αικατερίνη
Δούκα - Καμπίτογλου Αικατερίνη
Σακελλαρίδου Ελισάβετ
Τραγιαννούδη Πασχαλίνα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Λογοτεχνία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.