Υπερταχείς δυναμικές ιδιότητες με ισχυρές αλληλεπιδράσεις κάτω από μη γραμμική διέγερση από πολλαπλούς παλμούς laser

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζουμε μια θεωρία πολλών σωμάτων για την υπερταχή μη γραμμική οπτική απόκριση σε ημιαγωγούς και συστήματα με υψηλά συσχετισμένη θεμελιώδη κατάσταση, όπως το κβαντικό σύστημα Hall (QHS). Η θεωρία μας βασίζεται σε μια κατάτμηση των εξισώσεων κίνησης του τελεστή πυκνότητα, απουσία μιας μικρής παραμέτρου αλληλεπίδρασης που λαμβάνεται υπόψη για να αναπτύξουμε σε όρους του οπτικού πεδίου, και με τη χρήση τελεστών Hubbard με στόχο να περιγράψουμε την ακριβή δυναμική του συστήματος, μέσω ενός κβαντικού υπόχωρου καταστάσεων πολλών σωματιδίων. Στην χρονική κλίμακα των femptosecond και picosecond προσδιορίζουμε το “αποτύπωμα” των μη στιγμιαίων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαγνητο-εξιτονίων (X) και του ασυμπίεστου δισδιάστατου ηλεκτρονιακού αερίου (2ΔΗΑ) , που περιγράφονται από την σύζευξη των μαγνητο-εξιτονίων ανάμεσα σε δύο επίπεδα Landau με τις συλλογικές διεγέρσεις του ηλεκτρονιακού αερίου (magnetoroton (MR) και magnetoplasmon (MP)). Δείχνουμε ότι η ισχυ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis we present a non-equilibrium many–body formulationof the coherent ultrafast nonlinear optical response of doped semi-conductors and systems with a strongly correlated ground state, suchas the quantum Hall system (QHS). Our theory is based on a trun-cation of the density matrix equations of motion in the absence ofa small interaction parameter, obtained by expanding in terms ofthe optical field and by using Hubbard operator density matricesto describe the exact dynamics within a subspace of many–bodystates. We identify signatures of non–instantaneous interactions be-tween magnetoexcitons (X) and the incompressible two–dimensionalelectron gas (2DEG) during femto– and pico–second timescales bydescribing X coupling to inter–Landau level magnetoroton (MR) andmagnetoplasmon (MP) excitations. We show that strong X couplingto X+MR configurations changes the temporal evolution of the non-linear optical spectra as compared to the Random Phase Approxi-mation (RPA). and leads to an ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36207
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36207
ND
36207
Εναλλακτικός τίτλος
Ultrafast dynamical properties of strongly interacting systems under nonlinear coherent photoexcitation by multiple ultrashort laser pulses
Συγγραφέας
Καραδημητρίου, Μιχαήλ (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Περάκης Ηλίας
Ζώτος Ξενοφών
Τσιρώνης Γεώργιος
Τζανετάκης Παναγιώτης
Ρακιτζής Θεόδωρος - Πέτρος
Ηλιόπουλος Ελευθέριος
Φρουδάκης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική
Λέξεις-κλειδιά
Υπερταχής μη γραμμική οπτική; Υψηλά συσχετισμένα συστήματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
168 σ., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)