Αλληλεπίδραση μέσω φυσικής γλώσσας με οντολογίες του σημασιολογικού ιστού

Περίληψη

Ο Σημασιολογικός Ιστός (ΣΙ) είναι μια απόπειρα ανάπτυξης προτύπων και τεχνολογιών που θα επιτρέπουν στους υπολογιστές να εντοπίζουν και να επεξεργάζονται ευκολότερα πόρους (έγγραφα, δεδομένα, υπηρεσίες) του Παγκόσμιου Ιστού. Κεντρικό ρόλο στο ΣΙ παίζουν οι οντολογίες. Μια οντολογία αποτελεί τον ορισμό μιας θεματικής περιοχής (π.χ., ηλεκτρονικά προϊόντα) ορίζοντας τις τάξεις και υποτάξεις των αντικειμένων του πεδίου, τους τύπους πιθανών σχέσεων μεταξύ τους κ.τ.λ. Το τρέχον επικρατών πρότυπο για τον ορισμό του Σημασιολογικού Ιστού είναι η OWL, μια τυπική γλώσσα που βασίζεται στην περιγραφική λογική και στην RDF, με την OWL 2 να αποτελεί την πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου OWL. Δεδομένης μιας οντολογίας OWL για κάποια θεματική περιοχή, κάποιος μπορεί να εκδώσει στον Ιστό δεδομένα, τα οποία μπορούν να διαβαστούν από υπολογιστές, σχετικά με αυτή την περιοχή (π.χ., καταλόγους προϊόντων, τα στοιχεία τους κ.τ.λ.), με τα δεδομένα αυτά να έχουν τυπικά ορισμένη σημασιολογία που βασίζεται στον ορ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Semantic Web is an effort to establish standards and mechanisms that will allow computers to reason more easily about the semantics of Web resources (documents, data etc.). Ontologies play a central role in this endeavour. An ontology provides a conceptualization of a knowledge domain (e.g., consumer electronics) by defining the classes and subclasses of the domain's entities, the types of possible relations between them etc. The current standard to specify Semantic Web ontologies is OWL, a formal language based on description logics and RDF, with OWL 2 being the latest OWL standard. Given an OWL ontology for a knowledge domain, one can publish on the Web machine-readable data pertaining to that domain (e.g., catalogues of products, their features etc.), with the data having formally defined semantics based on the conceptualization of the ontology. Several OWL syntaxes have been developed, but people unfamiliar with formal knowledge representation often have difficulties understand ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35583
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35583
ND
35583
Εναλλακτικός τίτλος
Natural language interaction with semantic web ontologies
Συγγραφέας
Λάμπουρας, Γεράσιμος (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Ανδρουτσόπουλος Ιωάννης ('Ιων)
Κωνσταντόπουλος Πάνος
Καρκαλέτσης Ευάγγελος
Βαζιργιάννης Μιχαήλ
Παπαγεωργίου Χάρης
Ποταμιάνος Αλέξανδρος
Τίτσιας Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Παραγωγή φυσικής γλώσσας; Επεξεργασία φυσικής γλώσσας; Οντολογίες; Σημασιολογικός ιστός; Ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός; Έξαγωγή προτύπων από τον Ιστό
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
247 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)