Μελέτη των μετακινήσεων του γήινου φλοιού στον ελλαδικό χώρο με ανάλυση δορυφορικών δεδομένων GNSS

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εκμεταλλευτεί τα δορυφορικά δεδομένα των μόνιμων σταθμών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα από το 2007 και να μελετήσει τις μετακινήσεις του ελληνικού γήινου φλοιού. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα δίκτυο αποτελούμενο από 122 σταθμούς GPS, 105 εκ των οποίων βρίσκονται κατανεμημένοι σε όλη την Ελλάδα. Η επεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων υλοποιήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού Bernese v5.0. Στη συνέχεια εφαρμόστηκαν διαφορετικές στρατηγικές και μαθηματικά μοντέλα για την εκτίμηση των μετακινήσεων των μόνιμων σταθμών GPS είτε με τη βοήθεια του λογισμικού Bernese v5.0 είτε μέσω του νέου λογισμικού H&D MOGS, το οποίο δημιουργήθηκε από το συγγραφέα της παρούσας διατριβής. Για παράδειγμα η εκτίμηση των μετακινήσεων έγινε είτε για κάθε ένα σταθμό ξεχωριστά εφαρμόζοντας γραμμικά και διευρυμένα μοντέλα μετακίνησης, είτε συνολικά ως δίκτυο. Οι συγκρίσεις μεταξύ των στρατηγικών σε σχέση με τα μαθηματικά μοντέλα και το χρονικό διάστημα των δεδομένων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The goal of this thesis is the analysis of the earth's crust displacements in Greece, using recent continuous data of almost perfectly distributed permanent GPS stations, established in Greece since 2007. A network of 122 GPS stations was processed and adjusted using the Bernese GPS software v5.0, where the most rigorous methods have been used for data processing. Various strategies and mathematic models were applied for the estimation of displacements for GPS permanent stations. Besides Bernese v5.0 software, a new one software package, created by the author (H&D MOGS), was used for specific processes, such as the estimation of the displacements considering non linear mathematical models. The comparison of different models and strategies, in relation to the time interval of GPS data, resulted in significant conclusions with respect to the accuracy of the estimated displacements. The last part of this thesis is dedicated to the creation of a new velocity model for Greece. The estimated ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35287
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35287
ND
35287
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the earth's crust displacements in the area of Greece analyzing GNSS data
Συγγραφέας
Χατζηνίκος, Μιλτιάδης (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Φωτίου Αριστείδης
Ρωσσικόπουλος Δημήτριος
Πικριδάς Χρήστος
Δερμάνης Αθανάσιος
Κατσάμπαλος Κωνσταντίνος-Βασίλειος
Κωτσάκης Χριστόφορος
Τζιαβός Ηλίας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Παραμορφώσεις γήινου φλοιού; Δορυφορική γαιοδαισία; Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού θέσης (GPS); Ελληνικό μοντέλο ταχυτήτων μετακίνησης; Σημειακή προσαρμογή; Πόλος Euler
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxvi, 360 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)