Συγκριτική μελέτη της μυϊκής δύναμης και σταθερότητας του γόνατος πριν και μετά από ανακατασκευή του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου με τετραπλό μόσχευμα ημιτενοντώδη και ισχνού μυός

Περίληψη

Σκοπός της παρούσης διατριβής, είναι η διερεύνηση της επίδρασης της λήψης του μοσχεύματος των τενόντων του ημιτενοντώδη και ισχνού μυός, για την ανακατασκευή του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, στην δύναμη των καμπτήρων και έσω στροφέων μυών του γόνατος, στην δυναμική σταθερότητα του κάτω άκρου, στην γωνία της μέγιστης δύναμης των καμπτήρων μυών του γόνατος καθώς και σε άλλες μεταβλητές. Στην μελέτη συμμετείχαν 65 ασθενείς, που υποβλήθηκαν μία εβδομάδα προεγχειρητικά και τον 2ο, 3ο, 4ο, 6ο και 9ο μήνα μετεγχειρητικά, σε μετρήσεις με το ισοκινητικό δυναμόμετρο Cybex Norm της δύναμης των καμπτήρων, εκτεινόντων, έσω και έξω στροφέων μυών, καθώς και της δυναμικής και της παθητικής σταθερότητας του γόνατος, του εύρους κίνησης, της περιφέρειας του γόνατος και του μηρού καθώς και του επιπέδου της λειτουργικής ικανότητας του κάτω άκρου. Στα αποτελέσματα, η ισομετρική και ισοκινητική δύναμη των καμπτήρων μυών είναι μεγαλύτερη στην καθιστή θέση από την πρηνή θέση, ενώ η μείωση της δύναμης των καμπτή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this study is to investigate the influence of harvesting semitendinosus and gracilis tendons grafts, to reconstruct the ACL, on the strength of the flexors and internal rotators of the knee, on the dynamic stability of the lower limb and on the angle of peak torque maximum of knee flexors and the impact of other variables. The study involved 65 patients who received one week preoperatively and 2nd, 3rd. 4th, 6th and 9th months postoperatively, measurements with the Cybex Norm isokinetic dynamometer on strength of the knee flexors, extensors, internal and external rotators, on the dynamic and passive knee stability, on active range of motion, on the circumference of knee and thigh and on the level of functional capacity of the lower limb. The results showed that the isometric and isokinetic strength of knee flexors muscles is statistically greater in the sitting position than in the prone position, while the decrease of the flexors muscles strength is greater in large ben ...
περισσότερα
Η διατριβή αυτή δεν είναι ακόμα διαθέσιμη ηλεκτρονικά
DOI
10.12681/eadd/33175
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33175
ND
33175
Εναλλακτικός τίτλος
Comparative study of muscle strength and stability of knee before and after anterior cruciate ligament reconstruction using quadruple semitendinosus and gracilis tendons grafts
Συγγραφέας
Κούτρας, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής. Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής
Εξεταστική επιτροπή
Γιγής Παναγιώτης
Χριστοφορίδης Ιωάννης
Νάτσης Κωνσταντίνος
Χριστοδούλου Αναστάσιος
Πετσατώδης Γεώργιος
Λάζος Λουκάς
Σάιεχ Φάρες
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος (ΠΧΣ); Αποκατάσταση; Μυϊκή δύναμη; Σταθερότητα γόνατος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
373 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.