Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός συστήματος αναγνώρισης γεωτεμαχίων με βάση κτηματολογικές και γεωργικές καταγραφές

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή με θέμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ενός Συστήματος Αναγνώρισης Γεωτεμαχίων με βάση Κτηματολογικές και Γεωργικές Καταγραφές» πραγματοποιήθηκε στον Τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με υπεύθυνο επίβλεψης τον Καθηγητή του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ., κ. Απόστολο Αρβανίτη.Το ζήτημα που προσεγγίζει η παρούσα διατριβή αφορά στη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Αγροτικής Γης το οποίο δομείται λαμβάνοντας υπόψη διεθνή πρότυπα και Κανονισμούς με στόχο να μπορεί να λάβει το ρόλο ενός ευρύτερου Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Γης.Η αναγκαιότητα του συγκεκριμένου συστήματος επιβάλλεται από τον Κανονισμό με αριθ. 1593/2000 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου αναφέρεται ότι είναι υποχρεωτική (με έτος έναρξης το 2005) η δημιουργία ενός συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων βάσει χαρτών ή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis entitled "Design and Development of a Land Parcel Identification System based on Cadastral and Rural Registrations" was held at the Sector of Cadastre, Photogrammetry and Cartography of the Department of Rural and Surveying Engineering, at the Aristotle University of Thessaloniki. The supervisor was the Professor of the Department of Rural and Surveying Engineering, AUTH, Mr Apostolos Arvanitis. The issue that this thesis approaches is the creation of a Rural Land Administration System taking into consideration international standards and Regulations, that can assume the role of a Land Administration System.The necessity of this system is imposed by the Council Regulation (EC) No 1593/2000, according to which a land parcel identification system is mandatory (starting in 2005) for the identification of agricultural parcels and shall be established on the basis of maps or land registry documents with the use of computerised geographical information system techniques.Although a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33050
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33050
ND
33050
Εναλλακτικός τίτλος
Design and Development of a Land Parcel Identification System based on Cadastral and Rural Registrations
Συγγραφέας
Ντόκου, Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Αρβανίτης Απόστολος
Κουσουλάκου Αλεξάνδρα
Παρασχάκης Ιωάννης
Αλεξανδρίδης Θωμάς
Λαφαζάνη Περιστέρα
Παπαδοπούλου Μαρία
Τοκμακίδης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Άλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (Σ.Α.Α.); Κτηματολογικό υπο-γεωτεμάχιο; Κτηματολογικό πολυ-γεωτεμάχιο; Κτηματολόγιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
179 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)