Οι ανώτατες σχολές θεωρητικής παιδείας στην πρώιμη βυζαντινή περίοδο, 4ος-8ος αι. μ.Χ.: Αθήνα, Κων/πολη, Αλεξάνδρεια, Γάζα, Βηρυτός

Περίληψη

Στο πλαίσιο του θεματικού αντικειμένου της παρούσας διδακτορικής διατριβής επιχειρείται η ιστορική επισκόπηση της λειτουργίας των ανώτατων σχολών θεωρητικής παιδείας στα πέντε μεγάλα πνευματικά κέντρα της Αυτοκρατορίας (Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, Γάζα, Βηρυτός) κατά τη διάρκεια της πρώιμης βυζαντινής περιόδου (4ος – 8ος αι. μ.Χ., περίπου). Η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διέπουν τη δομή και τη λειτουργία των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους, η αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών και των εκπαιδευτικών μεθόδων που εφαρμόζονται σε αυτά, η προβολή του διδασκαλικού έργου των καθηγητών και λογίων που πλαισιώνουν κατά καιρούς τις τάξεις τους καθώς και η ανάδειξη των κυρίαρχων φιλοσοφικών αντιλήψεων που προωθούνται από τους επιστημονικούς κύκλους των σχολών και οι οποίες εν πολλοίς διαμορφώνουν τον ιδεολογικό προσανατολισμό τους, σε μια εποχή κατά την οποία διαγράφεται το τέλος του αρχαίου ελληνικού κόσμου και η ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Under the subject of the present doctoral thesis, it shall be attempted an historical overview concerning the operation of institutions of higher theoretical education in the five major intellectual centers of the Empire (Athens, Constantinople, Alexandria, Gaza, Beirut) during the early Byzantine period (circa 4th-8th century A.D). Enhancing the particular features governing the structure and operation of the abovementioned educational institutions, probing the operating institutional framework thereof, evaluating the curriculum and the educational methods applicable thereto, promoting the teaching work of professors and scholars occasionally supporting the ranks thereof along with the emergence of the dominant philosophical perceptions promoted by the scientific circles of the schools and which broadly carve out their ideological guidance at a time while delineating the end of the ancient Greek period and the foundation of the Byzantine Christian tradition, shall be included amongst ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33026
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33026
ND
33026
Εναλλακτικός τίτλος
The institutions of higher theoretical education in the Early Byzantine period, 4th-8th c. A.D.: Athens, Constantinople, Alexandria, Gaza, Beirut
Συγγραφέας
Χατζηκακίδης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Πέτρος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Συρόπουλος Σπύρος
Λεοντσίνης Γεώργιος
Κοντάκος Αναστάσιος
Σαββίδης Αλέξιος
Σακκάς Ιωάννης
Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Μισίου Διονυσία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ανώτατες σχολές; Βυζαντινή εκπαίδευση; Πρώιμη βυζαντινή περίοδος, 4ος-8ος αι. μ.Χ.; Ακαδημία Αθηνών; Πανδιδακτήριο Κωνσταντινούπολης; Φιλοσοφική Σχολή Αλεξάνδρειας; Ρητορική Σχολή Γάζας; Νομική Σχολή Βηρυτού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
297 σ., εικ., χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)