Η δομή του κόστους των νοσοκομείων στην Ελλάδα: η επίδραση του παράγοντα της εκπαίδευσης (teaching impact cost) στο κόστος των πανεπιστημιακών νοσοκομείων της Ελλάδας

Περίληψη

Μια από τις κυριότερες δαπάνες, τις οποίες είναι αναγκαίο να πληρώσουν οι διάφορες χώρες, είναι αυτή για τις υπηρεσίες παροχής υγείας προς τους πολίτες. Από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα (δεκαετία 1940), αρκετές προηγμένες χώρες του δυτικού κόσμου, ξεκίνησαν την αναμόρφωση στα συστήματα υγείας τους, αρχικά με την εισαγωγή των Οικονομικών της Υγείας και έπειτα με την Λογιστική Επιστήμη. Η ανάγκη αυτή προήλθε εξαιτίας της προσπάθειας συγκράτησης των δαπανών τους, μέσω και της μείωσης του λειτουργικού κόστους των Νοσοκομείων. Παράλληλα, ενέτειναν τις έρευνες τους όχι μόνο για τη διάρθρωση του λειτουργικού κόστους των Νοσοκομείων τους, αλλά και για τον προσδιορισμό ειδικότερων παραγόντων, οι οποίοι προσαυξάνουν το κόστος. Ένας από τους παράγοντες, οι οποίοι προσδιορίστηκαν, είναι και αυτός της εκπαίδευσης του μελλοντικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού από τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Στην ουσία, πρόκειται για το επιπρόσθετο ποσοστό κόστους το οποίο δαπανούν τα Πανεπιστημιακά Ν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

One of the main expenditure, that countries among world are required to pay, is that for the provision of health services to their citizens. From the middle of last century (decade 1940), several western countries, began to reform their health systems, initially with the introduction of the Health Economics and afterward introducing the Accounting Science in Hospitals. This need derived because of the effort to contain costs and by reducing the operating costs of Hospitals. At the same time, these countries developed their research not only in the structure of the operating costs of Hospitals, but also to identify specific factors that increases the cost. One of these factors were identified, and this is the education, by the Teaching Hospitals, of future medical and nursing staff. In essence it is the additional rate costs that are required to spend by the Teaching Hospitals, for the training of students of medical and nursing schools so that they can later be deployed by the Health S ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Uno de los principales gastos a nivel mundial, que invitará a pagar de los distintos países, es la de los servicios de salud a los ciudadanos. Desde mediados del siglo pasado (década de los 40), varios países avanzados del mundo occidental, fueron reformando su sistema de salud, al principio por la introducción de la salud económica y luego por la ciencia del libro. Esta necesidad surgió debido a sus esfuerzos de contención de gastos, a través de la reducción de los costos operativos de los hospitales. Además, desarrollaron su investigación no sólo en la estructura de costos operativos de los Hospitales, sino también en la identificación de los factores más específicos que generan dichos costos.Uno de los estos factores que se identificó, es el de la formación del futuro médico y personal de enfermería en los Hospitales Académicos. En esencia se trata de los costos adicionales que son invitados a pasar a generan los Hospitales Académicos contra los costos en los que incurren los hospit ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/32802
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/32802
ND
32802
Εναλλακτικός τίτλος
The cost structure fo Greek hospitals: the effect of teaching impact factor in the operating cost of Greek University hospitals
Συγγραφέας
Θανάσας, Γεώργιος του Λάζαρος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Μπέλλας Αθανάσιος
Ζαχαράτος Γεράσιμος
Σώρρος Ιωάννης
Συριόπουλος Κωνσταντίνος
Φίλιος Βασίλειος
Γεωργόπουλος Αντώνιος
Κοέν Σάνδρα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Λειτουργικό κόστος; Πανεπιστημιακά νοσοκομεία; Παράγοντας εκπαίδευσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
1, iv, 243 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)