Παράγοντες αλλαγής του κοινωνικού κράτους την εποχή της παγκοσμιοποίησης: οι περιπτώσεις της Μ. Βρετανίας, της Σουηδίας και της Ελλάδας

Περίληψη

Διερευνώνται οι παράγοντες που ωθούν τα κοινωνικά κράτη να αλλάξουν, οι περιορισμοί που ανακύπτουν σε κάθε προσπάθεια αλλαγής, καθώς και οι στόχοι των μεταβολών που τελικά λαμβάνουν χώρα. Σκοπός είναι η σύζευξη, από τη μια, της θέσης που αντιλαμβάνεται τους θεσμούς ως τον κρισιμότερο παράγοντα αλλαγής στα κοινωνικά κράτη, και, από την άλλη, της συναίνεσης ως ένα μέσο ορθολογικής συνεννόησης των εμπλεκόμενων φορέων. Η συναίνεση μπορεί να ελαττώσει τη σημασία θεσμικών περιορισμών. Έτσι, μεγάλες αλλαγές καθίστανται δυνατές. Κάτω από το μεγεθυντικό φακό βρίσκονται οι πρόσφατες αλλαγές στα συνταξιοδοτικά συστήματα και στις πολιτικές απασχόλησης της Ελλάδας, της Βρετανίας και της Σουηδίας.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Under examination are the factors that push welfare states to change, the limitations that arise in every effort to change, as well as the aim of the changes that finally do take place. The main goal is to bring together the point of view that sees institutions as the most crucial factor of change of the welfare state and on the other hand, consensus as a means of rational understanding of the players involved. Consensus can limit the effect of institutional constraints. Thus, large changes become possible. Under scrutiny are the pension systems and employment policies of Greece, Great Britain and Sweden.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31001
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31001
ND
31001
Εναλλακτικός τίτλος
Factors of change of the welfare state in the era of globalization: the cases of G. Britain, Sweden and Greece
Συγγραφέας
Κρητικός, Αντώνιος (Πατρώνυμο: Στυλιανός)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Σωτηρόπουλος Δημήτριος
Σπουρδαλάκης Μιχάλης
Γράβαρης Διονύσιος
Υφαντόπουλος Ιωάννης
Παπαθεοδώρου Χρήστος
Ματσαγγάνης Μάνος
Καυτατζόγλου Ιωάννα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνιολογία
Πολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Κοινωνικό κράτος; Συντάξεις; Πολιτικές απασχόλησης; Ελλάδα; Μ. Βρετανία; Σουηδία; Ιστορική νεοθεσμική προσέγγιση; Προσέγγιση ορθολογικής επιλογής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
309 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)