Όραση Η/Υ για την αναγνώριση κινήσεων: ανάλυση και στοχαστική μοντελοποίηση κινήσεων στη μουσική αλληλεπίδραση

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει ένα πρωτότυπο σύστημα όρασης υπολογιστή για την αναγνώριση κινήσεων στη αλληλεπίδραση μεταξύ πιανίστα και μουσικού οργάνου. Η όραση υπολογιστή είναι η μοναδική τεχνολογία που επιτρέπει αναγνώριση κινήσεων, χωρίς περιορισμούς στον πιανίστα και με χαμηλό κόστος. Το σύστημα προτείνει δύο προσεγγίσεις για την αναγνώριση: α) τη στατική προσέγγιση, ή ανάκτηση δακτυλισμών, και β) τη δυναμική προσέγγιση, επέκταση της στατικής προσέγγισης. Η στατική αναγνώριση εφαρμόζεται σε κάθε καρέ του βίντεο. Βασίζεται στην ανάλυση και ερμηνεία χαρακτηριστικών του καρέ, συγκρίνοντάς τα με το αιτιοκρατικό μοντέλο κίνησης. Η δυναμική αναγνώριση εφαρμόζεται σε σύνολο ακολουθιών καρέ του βίντεο. Βασίζεται στην ανάλυση και στοχαστική μοντελοποίηση μέσω Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων. Η παρούσα μέθοδος μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα πεδία εφαρμογής όπως είναι η παρακολούθηση ανθρώπων με έλλειψη αυτονομίας στο σπίτι, η αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς, η μελέτη της ανθρώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Cette thèse présente un système prototype de vision par ordinateur pour la reconnaissance des gestes dans l’interaction entre le pianiste et l’instrument. La vision par ordinateur est la seule technologie permettant la reconnaissance des gestes, sans interférence entre le pianiste et son instrument, et à un faible cout. Le système propose deux approches pour la reconnaissance: a) l’approche statique, oureconnaissance des doigtés, et b) l’approche dynamique, extension de l’approche statique. La reconnaissance statique s’applique à chaque image de la vidéo. Elle repose sur l’analyse et l’interprétation des caractéristiques de l’image, en les comparant avec le modèle déterministe du geste. La reconnaissance dynamique s’applique à un ensemble de séquences d’images vidéo. Elle se base sur l’analyse et la modélisation stochastique du geste, a l’aide de Modèles de Markov Cachés. Cette methode peut être étendue à d’autres champs d’application tels que la surveillance de personnes en perte d’au ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30856
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30856
ND
30856
Εναλλακτικός τίτλος
Vision par ordinateur pour la reconnaissance des gestes: Analyse et modélisation stochastique du geste dans l'interaction musicale
Συγγραφέας
Μανιτσάρης, Σωτήρης
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Πέκος Γεώργιος
Στεφανίδης Γεώργιος Χρ
Κάτος Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Όραση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών; Μοντελοποίηση; Αναγνώριση; Κίνηση; Σήματα Βίντεο; Κρυφά μαρκοβιανά μοντέλα; Μουσική αλληλεπίδραση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
300 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)