Αναλυτικός σχεδιασμός και παραμετρική ανάλυση συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας με κατακόρυφους γεωεναλλάκτες: πειραματική διερεύνηση θερμικού δυναμικού του υπεδάφους

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει στη συστηματική μελέτη των υπεδαφικών συνθηκών και της επίδραση αυτών στο σχεδιασμό, τη διαστασιολόγηση και τη λειτουργία των συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας (Σ.Α.Γ.) με κατακόρυφους γεωεναλλάκτες. Η μεθοδολογία προσέγγισης περιλαμβάνει 1) την παραμετρική ανάλυση των Σ.Α.Γ. με κατακόρυφους γεωεναλλάκτες και τον προσδιορισμό των κρισίμων παραμέτρων διαστασιολόγησης και ενεργειακού σχεδιασμού. 2) Την διερεύνηση της συμπεριφοράς του υπεδάφους ως θερμική αποθήκη, με έμφαση στην επίλυση του προβλήματος της έμμεσης εκτίμησης της θερμικής αγωγιμότητας (k, W/m.K) των υπεδαφικών σχηματισμών και της χωρικής αποτύπωσης αυτής.Για την αντιμετώπιση του πρώτου ζητήματος, σχεδιάστηκε ένα Σ.Α.Γ. με κατακόρυφους γεωεναλλάκτες σε τυπική κατοικία και αναπτύχθηκε αναλυτικό μοντέλο προσομοίωσης, στο οποίο ενσωματώθηκαν όλα τα βασικά μέρη του. Αναδείχθηκε ότι στα μεσογειακά κλίματα τα ψυκτικά φορτία υπερτερούν των θερμικών και ως εκ τούτου, η ορθή διαστασιολόγηση και ο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis aims to systematically study the ground properties and their effects on the design, dimensioning and operation of Vertical Ground Source Heat pump Systems (GSHPS).The methodology included: 1) The parametric sensitivity analysis of Vertical GSHPS and the identification of the critical design parameters. 2) The complete investigation of the behavior of the ground as heat storage, with emphasis on solving the critical problem of the estimation of thermal conductivity (T.C.) of the underground formations and its spatial distribution.To address the first issue, a typical house with Vertical GSHP as the cooling and heating system was designed and a detailed simulation Model was developed. The results proved that in Mediterranean climates, buildings cooling loads are greater than heating loads, so the proper and integrated design and dimensioning of GSHPS, should be meet the maximum cooling load and should be based on accurate assessment of underground thermo-physical properties a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30527
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30527
ND
30527
Εναλλακτικός τίτλος
Analytical design and parametric sensitivity analysis on vertical G. S.H. P. systems: experimental investigation of underground thermal potential
Συγγραφέας
Φραγκογιάννης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Τομέας Μεταλλευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Σταματάκη Σοφία
Ανδρίτσος Νικόλαος
Κυρούσης Ιωάννης
Σαγιά Αθηνά
Περράκη Θεοδώρα
Ρόζος Δημήτριος
Αποστολόπουλος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας; Γεωεναλλάκτες; Γεωθερμική αντλία θερμότητας; Θερμική αγωγιμότητα υπεδάφους; Ειδική ηλεκτρική αντίσταση; Φυσικές και θερμικές ιδιότητες εδαφών; Χωρική αποτύπωση; Πειραματικά δεδομένα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
364 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)