Φωτοσύνθεση σε καρπούς: ανατομική και φυσιολογική μελέτη

Περίληψη

Η φωτοσύνθεση των καρπών έχει μελετηθεί σε έναν αριθμό ειδών κατά τοπαρελθόν. Σε αυτές τις εργασίες έγινε, κατά βάση, χρήση των παραδοσιακώνμεθόδων εκτίμησης της φωτοσυνθετικής ικανότητας και από αυτές κατέστη σαφές ότιοι ρυθμοί αφομοίωσης του διοξειδίου του άνθρακα είναι εξαιρετικά χαμηλοί στοχλωρέγχυμα των καρπών εν συγκρίσει με αυτούς των αντιστοίχων φύλλων. Κατά τατελευταία έτη έχουν καταβληθεί λιγοστές προσπάθειες προσέγγισης του ζητήματοςμε τη βοήθεια νέων τεχνικών φθορισμού της χλωροφύλλης και φαίνεται ότι ηγραμμική ροή ηλεκτρονίων είναι περιορισμένη στους χλωροπλάστες των καρπών. Ωστόσο, δεν διαπιστώθηκ1fff