Ψηφιακή σχεδίαση και υλοποίηση κάρτας κρυπτογράφησης για μυστική επικοινωνία βασισμένη σε FPGA τεχνολογία

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή παρουσιάζει τη διαδικασία σχεδίασης και υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης και αυτόνομης κάρτας κρυπτογράφησης. Η συγκεκριμένη κάρτα έχει ονομαστεί LAM και εισάγει ένα ψηφιακό ολοκληρωμένο κύκλωμα το οποίο βασίζεται στο Peripheral Component Interconnection (PCI) δίαυλο. Η υλοποίηση της παραπάνω κάρτας κρυπτογράφησης σχεδιάστηκε με τη χρήση προγραμματιζόμενου ολοκληρωμένου κυκλώματος Field Programmable Gate Arrays (FPGA). Ο αντικειμενικός σκοπός της διατριβής είναι να προσφέρει σε βάθος γνώση αναφορικά με τη διαδικασία σχεδίασης και υλοποίησης ενός ψηφιακού κυκλώματος κρυπτογράφησης που βασίζεται στην τεχνολογία των ολοκληρωμένων προγραμματιζόμενων κυκλωμάτων FPGA με χρήση της γλώσσας περιγραφής υλικού Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Language (VHDL). Το συγκεκριμένο ψηφιακό κύκλωμα μπορεί να αξιοποιηθεί σαν κάρτα προσωπικού υπολογιστή. Η προαναφερόμενη κάρτα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σαν μια ολοκληρωμένη διαφανής συσκευή με δυνατότητα συμμετρικής ...
περισσότερα
Η διατριβή αυτή δεν είναι ακόμα διαθέσιμη ηλεκτρονικά
DOI
10.12681/eadd/30142
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30142
ND
30142
Εναλλακτικός τίτλος
Design and implementation of a digital cipher circuit for secret communication based on the FPGA technology
Συγγραφέας
Μαργαρώνης, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Απόστολος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Λαμπρινουδάκης Κωνσταντίνος
Γκρίτζαλης Στέφανος
Αντωνιδάκης Εμμανουήλ
Καλλίγερος Εμμανουήλ
Καμπουράκης Γεώργιος
Καλιακάτσος Ιωάννης
Πετράκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Ολοκληρωμένα κυκλώματα υψηλής ταχύτητας; Προγραμματιζόμενες λογικές διατάξεις ψηφιακών πυλών; Γλώσσα περιγραφής υλικού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων υψηλής ταχύτητας; Ακεραιότητα; Αυθεντικότητα; Εμπιστευτικότητα; Κρυπτογράφηση; Αποκρυπτογράφηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
125 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.