Διαφοροποιήσεις στις στάσεις μελών της μεσαίας τάξης σε σχέση με την εκπαίδευση

Περίληψη

Τα θέματα της εκπαίδευσης και η αμφίδρομη σχέση τους με την κοινωνία διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον για ερευνητικές δράσεις όχι μόνο μέσα στα στενά όρια της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και σε ευρύτερους κοινωνικούς σχηματισμούς. Ο σκοπός αυτής της έρευνας, υιοθετώντας το εννοιολογικό σύστημα του Basil Bernstein, είναι η διερεύνηση των στάσεων μελών της μεσαίας τάξης σε σχέση με την εκπαίδευση. Βασικές έννοιες που υιοθετούνται είναι: η ταξινόμηση, η περιχάραξη, η ορατή-αόρατη παιδαγωγική, το πεδίο και οι στάσεις. H είσοδος νέων κοινωνικών κατηγοριών, στο χώρο της μεσαίας τάξης, δημιούργησε ξεχωριστό διακριτό τμήμα, τη νέα μεσαία τάξη. Η παλαιά μεσαία τάξη αποτελείται από άτομα που έχουν άμεση σχέση με την οικονομία (παραγωγή, διανομή και κυκλοφορία του κεφαλαίου) και η νέα μεσαία τάξη αποτελείται από άτομα που έχουν άμεση σχέση με το συμβολικό έλεγχο. Η επιλογή των μελών τόσο της παλαιάς όσο και της νέας μεσαίας τάξης γίνεται με βασικά κριτήρια: το άτομο-μέλος να εργάζεται, είτε στο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The issues of education and the reciprocal relation with society conserve undiminished interest in research activities not only within the confined boundaries of the educational community but in wider social formations as well. The purpose of this study based on Bernstein's conceptual framework is to explore the attitudes of members of the middle class in relation to education. Basic concepts adopted: classification, framing, visible-invisible pedagogy, field and attitudes. The introduction of new social categories in the middle class has created a separate distinct part, the new middle class. The old middle class consists of people who have a direct link with economy (production, distribution and circulation of capital) whereas the new middle class is composed of members that are directly associated with symbolic control. The selection of the members of the old middle class as well as of those of the new one is based on the following basic criteria: the individual member works in the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30120
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30120
ND
30120
Εναλλακτικός τίτλος
Differentiations in the attitudes of members of the middle class toward education
Συγγραφέας
Δαρόπουλος, Απόστολος (Πατρώνυμο: Κυριάκος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου. Τμήμα Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Μπότσογλου Καφένια
Πασιάς Γεώργιος
Χανιωτάκης Νικόλαος
Τσατσαρώνη Άννα
Σιάνου-Κύργιου Ελένη
Παρασκευόπουλος Στέφανος
Υφαντή Αμαλία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση; Παλαιά μεσαία τάξη; Νέα μεσαία τάξη; Συμβολικός έλεγχος; Ταξινόμηση; Περιχάραξη; Πεδίο; Ορατή-αόρατη παιδαγωγική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
403 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)