Φωτοηλεκτρονιακή φασματοσκοπική μελέτη ατομικών διαδικασιών αυτοϊονισμού

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η μελέτη των διαύλων (καναλιών) ιονισμού (κυρίως του απλού ιονισμού και δευτερευόντως του διπλού ιονισμού) κατά την πολυφωτονική διέγερση των αυτοϊονιζόμενων ατομικών καταστάσεων mp2 1S0 των Αλκαλικών Γαιών [m=3 για Mg, m=5 για Sr]. Οι καταστάσεις mp2 1S0 βρίσκονται λίγο υψηλότερα από το πρώτο κατώφλι ιονισμού, παρουσιάζουν έντονη ηλεκτρονιακή συσχέτιση και αυτοϊονίζονται πολύ γρήγορα στα διαθέσιμα συνεχή (≈10 fs). Η διέγερση των παραπάνω καταστάσεων μελετήθηκε είτε με δυο είτε με τέσσερα φωτόνια, και στις δύο περιπτώσεις προερχόμενα από την ίδια δέσμη laser. Η διερεύνηση των φαινομένων που επάγονται από τη διέγερση αυτή βασίστηκε κυρίως στην ανάλυση της ενέργειας των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων και στην καταγραφή των γωνιακών τους κατανομών.Αρχικά μελετήθηκε η αλληλεπίδραση των ατόμων με παλμούς laser χρονικής διάρκειας μερικών ns. Για την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των γωνιακών κατανομών των φωτοηλεκτρονίων που καταγράψαμε, αρχικά μελετήθηκε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this Phd is the study of the ionization channels (concerning mainly the case of single ionization and secondly the case of double ionization) during the multiphoton ionization of mp2 1S0 autonizing states of the earth Alkali [m=3 for Mg, m=5 for Sr]. The mp2 1S0 states lie above the first ionization threshold, they show important electron- electron correlation and the time of their autoionization decay is small (≈10 fs). The excitation of these states is studied with the use of two-and four-photon ionization, in both cases coming from the same laser. The phenomena stemming from this excitation are probed mainly with the use of electron energy analysis and the photoelectron angular distributions. The first study concerns the interaction of the atoms with ns laser pulses. For the confirmation of our photoelectron angular distribution techniques, initially we studied the two-photon ionization of the 3p2 1S0 state of Mg and the results were compared with published theoret ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30051
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30051
ND
30051
Εναλλακτικός τίτλος
Photoelectron and phasmatoscopic study of autonizing states
Συγγραφέας
Δημητρίου, Αναστάσιος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής. Τομέας Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών. Εργαστήριο Ατομικής και Μοριακής Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Κοέν Σαμουήλ
Κοσμίδης Κωνσταντίνος
Παπαδογιάννης Νεκτάριος
Κουρής Στυλιανός
Βελεγράκης Μιχαήλ
Τζούρος Θεόδωρος
Μπενής Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
Λέξεις-κλειδιά
Αλκαλικές γαίες; ΑΥΤΟΙΟΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ; Πολυφωτονικός ιονισμός; Γωνιακές κατανομές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
iii, 177 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)