Αξιολόγηση στατιστικών μεθόδων για την ποσοτική εκτίμηση του ευτροφισμού

Περίληψη

Η ποσοτική εκτίμηση του ευτροφισμού και η ταξινόμηση των θαλασσίων μαζών σε εύτροφα, μεσότροφα και ολιγότροφα συστήματα έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας τα τελευταία τριάντα χρόνια. Ο ευτροφισμός αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα και η ποσοτική του εκτίμηση αποτελεί το επιστημονικό υπόβαθρο που μαζί με οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους συμβάλουν στην ορθότερη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και στο σχεδιασμό αειφόρου ανάπτυξης. Η πολυπλοκότητα του προβλήματος, ο μεγάλος αριθμός δεικτών και μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων και η δυσκολίες καθορισμού συνθηκών αναφοράς καθιστούν τις υπάρχουσες ποσοτικές μεθόδους αναξιόπιστες και πολλές φορές παρουσιάζουν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Είναι κατά συνέπεια απαραίτητη η επανεκτίμηση των δεικτών και η αξιολόγηση των μεθόδων επεξεργασίας των δεδομένων πεδίου. Η παρούσα διατριβή είχε τους παρακάτω στόχους: (α) αξιολόγηση των μεθόδων ανάλυσης ομαδοποίησης (Cluster Analysis) με σκοπό την ανάδειξη εκείνης της μεθόδου που θα εξασφάλιζε το καλύτερο δ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The quantitative assessment of marine eutrophication and classification of coastal areas into oligotrophic, mesotrophic or eutrophic level has been a subject of scientific investigation for the past thirty years. Eutrophication is a global problem and the quantitive assessment is necessary; combined with the economic and social parameters can lead to a more efficient management of the coastal areas and therefore to sustainable development. The complexity of the problem, the large number of indicators and data processing techniques, as well as the difficulty to define are among the shortcomings of the existing methods, which often lead to contradicting conclusions. Consequently, the re-evaluation of the indicators and the evaluation of the data processing methods is necessary. The objectives of the present thesis were: (a) the assessment of Cluster Analysis methods, in order to find one that provides optimal grouping formation. According to the results obtained, Ward’s clustering algori ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29998
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29998
ND
29998
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of statistical methods for the quantitative assessment of eutrophication
Συγγραφέας
Πρίμπας, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Ευστράτιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Επιστήμης της Θάλασσας
Εξεταστική επιτροπή
Καρύδης Μιχαήλ
Τσιρτσής Γεώργιος
Κόκκορης Γεώργιος
Κίτσιου Δήμητρα
Βελεγράκης Αντώνιος
Ζερβάκης Βασίλειος
Χατζόπουλος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Ευτροφισμός; Θρεπτικά άλατα; Αιγαίο πέλαγος; Μονοδιάστατες στατιστικές μέθοδοι; Πολυδιάστατες στατιστικές μέθοδοι; Δείκτης ευτροφισμού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
178 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)