Βέλτιστη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ορεινές περιοχές: η περίπτωση του Μετσόβου

Περίληψη

Μέσω της διδακτορικής διατριβής επιδιώκεται η συμβολή στην εξειδικευμένη αντιμετώπιση της ενεργειακής πραγματικότητας του ορεινού χώρου με στόχο την επαρκή και προσιτή οικονομικά κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των ορεινών περιοχών. Στην κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητη η βαθιά κατανόηση των φυσικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των βουνών, η μελέτη της διαφοροποίησης των ενεργειακών φορτίων στους ορεινούς οικισμούς, η ένταξη των ιδιαίτερων παραμέτρων των ορεινών περιοχών στα μοντέλα ενεργειακής βελτιστοποίησης και η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων για την ενεργειακή αγορά και την ενεργειακή πολιτική, γενικότερα. Η εργασία διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Το Μέρος Α' αποτελείται από τρία κεφάλαια (Κεφ.1 έως Κεφ. 3) και έχει εισαγωγικό χαρακτήρα. Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται η διεπιφάνεια μεταξύ του ενεργειακού τομέα και του ορεινού χώρου. Παράλληλα σκιαγραφείται η εικόνα των βασικών φυσικών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των ορεινών περιοχών. Στο Κεφάλαιο 2 αναλύονται οι αρχές και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Through the doctoral thesis, a contribution in the specialised confrontation of the energy reality of mountainous areas, aiming at the sufficient and accessible economically cover of the energy needs of mountainous regions, is sought. The deep comprehension of the natural and social characteristics of mountains, the study of differentiation of energy loads in mountainous settlements, the integration of particular parameters of mountainous regions in the models of energy optimization and the formulation of alternative proposals for the energy market and the energy policy are essential steps in this direction. The work is structured in two parts. Part A is constituted by three chapters and has an introductive character. In Chapter 1 the interconnection between the energy sector and the mountainous space is presented. At the same time the basic natural and socio-economic characteristics of mountainous regions are sketched out. In Chapter 2 the principles and methods of energy planning are ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29884
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29884
ND
29884
Εναλλακτικός τίτλος
Optimal use of renewable energy sources in mountainous areas: The case of Metsovo, Greece
Συγγραφέας
Κατσουλάκος, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
Εξεταστική επιτροπή
Καλιαμπάκος Δημήτριος
Διακουλάκη Δανάη
Δαμίγος Δημήτριος
Ρογδάκης Εμμανουήλ
Σαγιά-Στέγγου Αθηνά
Σαγιάς Ίων
Μοιρασγεντής Σεβαστιανός
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Ορεινές περιοχές; Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; Ενεργειακός σχεδιασμός; Εξοικονόμηση ενέργειας; Γραμμικός προγραμματισμός; Περιβαλλοντική οικονομία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 381 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)