Μελέτη των μορίων προσκόλλησης (Ν-καντχερίνη, α- και β- κατενίνη) σε νεοπλάσματα των σιαλογόνων αδένων σε σχέση με την ικανότητα διήθησης, μετάστασης και πρόγνωσής τους

Περίληψη

Σκοπός: Στη παρούσα εργασία μελετήθηκε η έκφραση της α- και β- κατενίνης και Ν-καντχερίνης στα νεοπλάσματα των σιαλογόνων αδένων ώστε να εκτιμηθεί η συμβολή τους στη ανάπτυξη, διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής δομής τους και στην βιολογική συμπεριφορά τους.Υλικό και μέθοδος: Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 6 πολύμορφα αδενώματα, 10 θηλώδη κυσταδενολεμφώματα, 4 μυοεπιθηλιώματα, 14 αδενοκυστικά καρκινώματα, 4 βλεννοεπιδερμοειδή καρκινώματα, 6 πολύμορφα αδενοκαρκινώματα χαμηλής κακοήθειας και 5 μη ειδικά αδενοκαρκινώματα. Ως μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν 16 φυσιολογικοί σιαλογόνοι αδένες. Σε όλες τις περιπτώσεις των κακοήθων νεοπλασμάτων καταγράφηκε ο ιστολογικός βαθμός κακοήθειας (grade) και το κλινικό στάδιο (stage). Για την ανοσοϊστοχημική εκτίμηση των μορίων προσκόλλησης, χρησιμοποιήθηκε πολυκλωνικό αντίσωμα έναντί της α- και β-κατενίνης (Sping Biosience, CA, USA), μoνοκλωνικό αντίσωμα έναντι της Ν-καντχερίνης (Dako Cytomation,North America Inc) και το σύστημα ανίχνευσης Bond Polymer refine D ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Objective: To assess the expression of α- and β- catenins and N-cadherin in benign and malignant salivary gland tumors and to investigate their possible role in the development, histological phenotypes and behavior of salivary gland tumors.Material and methods: A total of 49 cases were evaluated immunohistochemically for α- and β- catenins and N-cadherin expression which included 20 benign and 29 malignant salivary gland tumors. Benign salivaty gland tumors included 6 pleomorphic adenomas, 10 papillary cystadenolymphomas, and 4 myoepitheliomas. Among the malignant tumors, 14 adenoid cystic carcinomas, 4 mucoepidermoid carcinomas, 6 polymorphous low-grade adenocarcinomas and 5 adenocarcinomas not otherwise specified were used. The grade and stage of malignant tumors were recorded. Sixteen normal salivary glands were used as control.Immunohistochemistry was performed using primary anti-α and β- catenins rabbit polyclonal antibodies (Sping Bioscience, CA, USA), anti-N-cadherin monoclonal ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29851
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29851
ND
29851
Εναλλακτικός τίτλος
Study of adhesion molecules (N-cadherin, α- and β- catenin) in tumors of the salivary glands in relative with the invasion, metastasis and prognosis
Συγγραφέας
Κεχαγιάς, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Οδοντιατρικής. Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος. Εργαστήριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Εξεταστική επιτροπή
Αντωνιάδης Κωνσταντίνος
Επιβατιανός Απόστολος
Δημητρακόπουλος Ιωάννης
Μαρκόπουλος Αναστάσιος
Βαχτσεβάνος Κωνσταντίνος
Τηλαβερίδης Ιωάννης
Πουλόπουλος Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Όγκοι σιαλογόνοι αδένες; Μόρια προσκόλλησης; α-κατενίνη; β-κατενίνη; Ν-καντχερίνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
181 σ., εικ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)