Ανάπτυξη νανοδομημένων φωτοκαταλυτών ενεργών στο ορατό φως

Περίληψη

Νανοδομημένες σκόνες τιτανίας με διαφορετική κρυσταλλική δομή παρασκευάστηκαν με την μέθοδο sol-gel μεταβάλλοντας το pH του αρχικού διαλύματος. Οι σκόνες τροποποιήθηκαν για εμπλουτισμό τους με άζωτο (N) και θείο (S) με σκοπό αύξηση της φωτοκαταλυτικής δραστικότητάς τους υπό ακτινοβολία ορατού. Η τροποποίηση πραγματοποιήθηκε με παρέμβαση στην υγρή φάση πριν την κρυστάλλωση της τιτανίας με προσθήκη τριαιθυλαμινης (ΤΕΑ), θερμική επεξεργασία των κρυσταλλωμένων κόνεων σε αναγωγική ατμόσφαιρα (ΝΗ3) και πύρωση μιγμάτων τιτανίας με στερεό απαρχητή αζώτου και θείου ουρία (U), θειουρία (TH) και θειοκυανικό αμμώνιο (ATC).Η κρυστάλλωση καθαρής τιτανίας παρασκευασμένης σε pH 5, 2 και 0, και η τροποποίησή της με ΤΕΑ και στερεών τροποποιητών, μελετήθηκαν με θερμική ανάλυση. Διαπιστώθηκε ότι με την ελάττωση του pH και την προσθήκη ΤΕΑ τα φαινόμενα καύσης μεταφέρονται σε υψηλότερες θερμοκρασίες, ενώ η τιτανία δρα καταλυτικά στη διάσπαση των τροποποιητών U, TH και ATC. Σύμφωνα με τη ανάλυση XRD οι κρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Nanostructured TiO2 powders with different crystalline phase were prepared via sol-gel method by varying the pH of the starting solution. The powders were modified for incorporation of nitrogen and sulfur to increase their photocatalytic activity under visible light irradiation. The modification was performed through addition of the triethylamine (TEA) in the liquid phase, thermal treatment of the crystallized powders in reductive NH3 atmosphere, and calcination of mixtures of TiO2 and solid nitrogen and sulfur precursors urea (U), thiourea (TH), ammonium thiocyanate (ATC).The thermal phenomena in pure TiO2 prepared at pH 5, 2 and 0, as well as with addition of TEA and solid modifiers, were investigated using thermal analysis. It was found that the decrease in pH and the addition of TEA shifted the combustion phenomena to higher temperatures, while the titania catalyses the U, TH and ATC decomposition. According to the XRD analysis anatase and anatase/rutile crystalline phases were dev ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29816
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29816
ND
29816
Εναλλακτικός τίτλος
Development of nanostructured visible light active photocatalysts
Συγγραφέας
Τοντόροβα, Νάντια (Πατρώνυμο: Ζάπρεβα)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Βαϊμάκης Τιβέριος
Αλμπάνης Τριαντάφυλος
Μπάκας Θωμάς
Πομώνης Φίλιππος
Καρακασίδης Μιχάλης
Πετράκης Δημήτρης
Κωνσταντίνου Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Τιτάνια (TiO2); Φωτοκατάλυση; Ενεργός στο ορατό φως; Ντοπαρισμένος με άζωτο; Νανοσωματίδια; Μικτή φάση TiO2 ανάταση/ρουτιλίου; Μείωση ενεργειακού χάσματος; Απομάκρυνση των NOx
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
255 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)