Μοριακή ανάλυση της δομής και της οργάνωσης του γονιδιώματος του σημαντικότερου παράσιτου της ελιάς, του εντόμου Bactrocera oleae

Περίληψη

Ο δάκος της ελιάς, Bactrocera oleae, προκαλεί τημεγαλύτερη ποιοτική και ποσοτική ζημία στηνελαιοπαραγωγή. Παρά την οικονομική τουσημασία, ελάχιστες πληροφορίες είναι διαθέσιμεςσε μοριακό και γενετικό επίπεδο. Η γονιδιωματικήανάλυση του εντόμου, πέρα από τη σημασία τηςστη βασική έρευνα του δάκου, έχει και προεκτάσειςσε μεθόδους βιολογικού ελέγχου του εντόμου,όπως η μέθοδος του στείρου εντόμου (Sterile InsectTechnique, SIT) οι οποίες προαπαιτούν την ύπαρξηβασικών μοριακών και γενετικών δεδομένων.Συνεπώς, η ανάλυση της οργάνωσης τουγονιδιώματος του δάκου δύναται να συνεισφέρειπρος την κατεύθυνση ανάπτυξης βασικών γνώσεωνκαι εργαλείων για το έντομο αυτό.Στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης,προσδιορίστηκε το μέγεθος του γονιδιώματος τουδάκου μέσω Real-time PCR. Το μέγεθος τουγονιδιώματος είναι περίπου 3.22 x 108 bp, γεγονόςπου το κατατάσσει στο κάτω εύρος της κλίμακαςτων γνωστών μεγεθών των Διπτέρων.Επιτεύχθηκε επίσης η απομόνωση και ηταυτοποίηση 195 κλωνοποιημένων αλληλουχιώντης cDNA βιβλιοθή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The olive fruit fly, Bactrocera oleae, causesextensive damages in olive production. Apart fromits great economic importance, little information isavailable at the genetic and molecular level.Genomic analysis of this insect is important not onlywith regard its basic research, but also due tofurther implications in biological control methods.Effective application of such methods, like theSterile Insect Technique (S.I.T.), relies on theavailability of fundamental genetic and moleculardata. Consequently, the analysis of B. oleae’sgenome structure may contribute towards thedevelopment of basic knowledge and tools for thisinsect.In the context of the present analysis, the B.oleae’s genome size was determined through aquantitative Real-time PCR approach. Genome sizewas estimated at about 3.22 x 108bp, which places itat the lower end of the dipteran genome size range.The isolation and characterization of 195selected cDNA clones was also achieved. Thesequence determination of these ESTs allowed ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29812
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29812
ND
29812
Εναλλακτικός τίτλος
Molecular analysis of genome organization and structure of the olive fruit fly, Bactrocera oleae
Συγγραφέας
Τσουμάνη, Κωνσταντίνα (Πατρώνυμο: Τηλέμαχος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Δροσοπούλου Ελένη
Μαμούρης Ζήσης
Ματθιόπουλος Κωνσταντίνος
Μαυραγάνη-Τσιπίδου Πηνελόπη
Σαραφίδου Θεολογία
Σκούρας Ζαχαρίας
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Γονιδιωματική ανάλυση; Δάκος της ελιάς; Ετικέτες εκφραζόμενων αλληλουχιών; Μεταθετά στοιχεία; Κεντρομερική δορυφορική αλληλουχία; In situ υβριδοποίηση; Μέγεθος γονιδιώματος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxii, 212 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)