Σύγχρονες μέθοδοι εκτίμησης γενετικών παραμέτρων σε πληθυσμούς κρεοπαραγωγών ορνιθιών

Περίληψη

Πραγματικά και προσομοιωμένα δεδομένα που ακολουθούσαν κανονική και διωνυμική κατανομή αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υπό περιορισμό μέγιστης πιθανοφάνειας καθώς και δύο μεθόδους Bayes (MCMC και INLA). Τα αποτελέσματα της εργασίας δηλώνουν την χρησιμότητα της εφαρμογής των MCMC στη διερεύνηση συνδιακυμάνσεων μεταξύ τυχαίων επιδράσεων. Η μέθοδος INLA φαίνεται να αποτελεί μία εναλλακτική μέθοδο Bayes γρήγορη και χρήσιμη για ανάλυση δεδομένων που ακολουθούν κανονική κατανομή. Για την επιλογή του καταλληλότερου στατιστικού προτύπου ανάλυσης μία σειρά κριτηρίων έχει προταθεί. Εκτός από τα κριτήρια Akaike και BIC, στη συγκεκρίμενη μελέτη εφαρμόστηκε και το cAIC το οποίο λαμβάνει πιο αποτελεσματικά υπόψιν τους δραστικούς βαθμούς ελευθερίας και όπως προέκυψε από τις αναλύσεις είναι δυνατό να προτείνει διαφορετικά πρότυπο. Εξετάσθηκε η συνεισφορά των γενετικών επιδράσεων στο φαινόμενο του φυλετικού διμορφισμού του βάρους κρεοπαραγών ορνιθίων, χρησιμοποιώντας διμεταβλητά π ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28739
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28739
ND
28739
Εναλλακτικός τίτλος
Contemporary methods of estimation of genetic parameters in broiler chicken populations
Συγγραφέας
Μανιάτης, Γεράσιμος του Νικόλαος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών. Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Εξεταστική επιτροπή
Κομινάκης Αντώνιος
Δεμίρης Νικόλαος
Μπάνος Γεώργιος
Άμπας Ζαφείρης
Σκαράκης Γεώργιος
Ζέρβας Γεώργιος
Πολίτης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΕπιστήμη Ζωικής Παραγωγής
Λέξεις-κλειδιά
Σωματικό βάρος; Κρεοπαράγωγα ορνίθια; Αλληλεπίδραση γονότυπου περιβάλλοντος; Μητρικές επιδράσεις; Φυλετικός διμορφισμός; Κριτήρια επιλογής προτύπων; Μέθοδος εκτίμησης συστατικών διακύμανσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
89 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.