Η βλάστηση των δασών της κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica Loudon) του ορεινού συμπλέγματος Οξυάς – Βορείων Βαρδουσίων, κεντρική Ελλάδα, σε σχέση με την ξηρασία

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η περιγραφή της βλάστησης των δασών της κεφαλληνιακής ελάτης που φύονται επί φλύσχη στην οροσειρά Οξυάς - Βορείων Βαρδουσίων και η συσχέτισή τους με την ξηρασία. Στόχος ήταν επίσης η εφαρμογή και σύγκριση δύο διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την ποσοτικοποίηση της ξηρασίας. Τα όρια των σημαντικότερων περιβαλλοντικών παραμέτρων, που επηρεάζουν την εξάπλωση των διαφόρων δασικών φυτοκοινωνιών της ελάτης, αξιολογήθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν.Δύο μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για τη ποσοτικοποίηση της ξηρασίας: ένας δείκτης υγρασίας/ξηρασίας (ΗΙ), ο οποίος ενσωματώνει μόνο τις κλιματικές συνιστώσες της ξηρασίας; και μια μέθοδος υδατικού ισοζυγίου, η οποία ενσωματώνει επιπρόσθετα τις εδαφικές συνιστώσες της ξηρασίας. Για τη χωρική πρόβλεψη των κατακρημνισμάτων και της θερμοκρασίας του αέρα χρησιμοποιήθηκαν γεωστατιστικές μέθοδοι και μέθοδοι γραμμικής παλινδρόμησης, ενώ για τον υπολογισμό της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study aimed to describe the Greek fir forest vegetation of the flysch area in Oxia-North Vardousia mountain range in relation to drought. It also applied and compared two different methodological approaches for the quantification of drought. The quantification of the most important environmental thresholds for the occurrence of the different forest vegetation units were also assessed.Two methods were used to quantify the drought: a humidity/aridity index (HI), which incorporates only the climatic components of drought (climatic drought); a more complete, water balance, method that includes, additionally, the soil components of drought (site drought). The spatial quantification of drought for the whole study area was assessed with the use of HI. The HI was calculated for different time periods and the values for the vegetation period were used for the stratification of the study area. Geostatistical methods were used for the spatial prediction of temperature and precipitation, and ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28665
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28665
ND
28665
Εναλλακτικός τίτλος
The vegetation of Greek fir (Abies cephalonica Loudon) forests on the Oxia – North Vardousia mountain system, central Greece, in relation to drought
Συγγραφέας
Σαμαράς, Δημήτριος του Αγαμέμνων
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg. Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften
Εξεταστική επιτροπή
Reif Albert
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος
Ματζαράκης Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Δασικές φυτοκοινωνίες; Συνοικολογία; Συνταξινομική; Βλάστηση; Υδατικό ισοζύγιο; Δείκτης υγρασίας; Εξατμισοδιαπνοή; Ξηρασία; Κεφαλληνιακή ελάτη
Χώρα
Γερμανία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)