Διερεύνηση της τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς των γεωλογικών σχηματισμών με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσης διατριβής αποτέλεσε η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης πρωτογενών δεδομένων που ως στόχο είχε τη διερεύνηση της τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς των γεωλογικών σχηματισμών. Ειδικότερα, η διερεύνηση αφορούσε την εκτίμηση της κατολισθητικής επιδεκτικότητας των γεωλογικών σχηματισμών, εφαρμογή της οποίας πραγματοποιήθηκε σε έκταση του νομού Ξάνθης. Η διαμόρφωση των ζωνών κατολισθητικής επιδεκτικότητας επιτεύχθηκε μέσω της εφαρμογής χωρικών μοντέλων πρόβλεψης που αξιοποιούσαν τις τεχνικές και τις μεθόδους της Μηχανικής Μάθησης και της Εξόρυξης Δεδομένων. Για την εφαρμογή της μεθοδολογικής προσέγγισης που παρουσιάζεται στη διατριβή επιλέχθηκαν οκτώ (8) χωρικές μεταβλητές, οι οποίες αποτέλεσαν τα πρωτογενή γεωμορφολογικά και τεχνικογεωλογικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, αποτυπώθηκαν και δημιουργήθηκαν τα αντίστοιχα Θεματικά Επίπεδα Πληροφοριών (ΘΕΠ) που αφορούσαν στα εξής: υψόμετρο, μορφολογική κλίση, διεύθυνση της μορφολογικής κλίσης, τεχνικογεωλογικές εν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis was to develop an integrated management framework of raw data that was designed to investigate the engineering geological behavior of the geological formations. Specifically, the investigation was to assess the landslide susceptibility, implementation of which was conducted in an area of Xanthi Prefecture, Greece. The development of landslide susceptibility zones was achieved through the application of spatial predictive models that made use of techniques and methods from the scientific branch of Machine Learning and Data Mining. For the purposes of the methodological approach presented in the thesis, eight (8) spatial variables were selected, which correspond to the primary geomorphological and geotechnical data. In particular, the created Layers of Information were related to: the altitude, the morphological gradient, the direction of morphological gradient, the engineering geological units, the distance from the geological boundaries, the distance from the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27515
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27515
ND
27515
Εναλλακτικός τίτλος
Research on the engineering geological behaviour of the geological formations by the use of information systems
Συγγραφέας
Τσαγγαράτος, Παρασκευάς (Πατρώνυμο: Περικλής)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Κουμαντάκης Ιωάννης
Ρόζος Δημήτρης
Μπενάρδος Ανδρέας
Κούκης Γεώργιος
Κουτσόπουλος Κωνσταντίνος
Σακελλαρίου Μιχάλης
Σοφιανός Αλέξανδρος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Περιβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Τεχνικογεωλογική διερεύνηση γεωλογικών σχηματισμών; Κατολισθητική επιδεκτικότητα; Μηχανική μάθηση; Εξόρυξη δεδομένων; Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ); Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα; Δένδρα Απόφασης; Αφελής ταξινομητής του Bayes; Αλγόριθμος εγγύτερου γείτονα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)