Συσχέτιση των βιολογικών και κλινικών χαρακτηριστικών των πολυμορφισμών Asn/Ser, Asn/Asn, Ser/Ser του γονιδίου του υποδοχέα FSH καθώς και των πολυμορφισμών PvuII και RsaI των γονιδίων ESR1 και ESR2 των οιστρογονικών υποδοχέων ERα και ERβ στην εξωσωματική γονιμοποίηση

Περίληψη

Η διέγερση των ωοθηκών κατά την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (ΥΑ) θέτει ορισμένα ερωτήματα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την πρώτη θεραπευτική προσπάθεια ωοθηκικής διέγερσης. Αρκετές παράμετροι όπως η ηλικία, ενδοκρινικές παράμετροι (βασική τιμή FSH, AMH, Ινχιμπίνη Β) και υπερηχογραφικές παράμετροι (μέτρηση ωοθυλακίων με άντρο-antral follicular count) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της ωοθηκικής εφεδρείας, με διαφορετική ευαισθησία. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν δείκτες οι οποίοι να μπορούν να καθοδηγήσουν τους κλινικούς ιατρούς στην επιλογή της δόσης έναρξης της χορηγούμενης FSH, στα θεραπευτικά πρωτόκολλα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ο καθορισμός της δόσης βασίζεται μόνο την κλινική εμπειρία. Η ποσότητα της χορηγούμενης FSH είναι αυθαίρετη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει είτε σε χαμηλή δόση και επομένως μη αποτελεσματική θεραπεία, είτε σε υπερβολική δόση με κίνδυνο εμφάνισης του συνδρόμου ωοθηκικής υπερδιέγερσης (ovarian hyperstimulation syndrome-OHSS). Αποσκοπώντας στη χρήση αξιόπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Ovarian stimulation in Assisted Reproduction Techniques (ART) poses a question mark, especially during the first stimulation treatment. Several parameters like age, endocrine parameters (basal FSH, AMH, Inhibin B) and ultrasound parameters (antral follicular count) can be used to predict the ovarian reserve, with different sensitivity. Currently, no markers exist to guide clinicians in FSH starting dose selection, in ART protocols. This is based solely in clinician experience. The quantity of FSH used is arbitrary, which may lead either to low-dose and thus non-effective treatment, either to over-dose treatment with great risk for the appearance of ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS). In order to be able to use reliable markers for the prediction of the ovarian response to controlled ovarian stimulation (COS), the research turned into the use of genetic markers and Pharmacogenetics. The ultimate goal of the field of Pharmacogenetics, combining the knowledge from pharmacology and g ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27361
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27361
ND
27361
Εναλλακτικός τίτλος
Correlation of the biological and clinical features of Asn/Ser, Asn/Asn, Ser/Ser polymorphisms of the FSH receptor gene and of PvuKK and RsaI polymorphism of the ESR1 and ESR2 genes of oestrogen receptors ERα and ERβ in in vitro fertilization
Συγγραφέας
Αναγνώστου, Έλλη του Γεώργιος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Κλινική Α' Μαιευτική Γυναικολογική
Εξεταστική επιτροπή
Αντσακλής Αριστείδης
Λουτράδης Δημήτριος
Αλεβιζάκη Μαρία
Κανακά-Gantenbein Χριστίνα
Καλλιανίδης Κωνσταντίνος
Δρακάκης Πέτρος
Στεφανίδης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Πολυμορφισμοί; Υποδοχέας FSH; Οιστροτονικός υποδοχέας α; Οιστροτονικός υποδοχέας β; Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή; Φαρμακογενετική ανάλυση; Πτωχή απαντήτρια; Υπογονιμότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)