Μελέτη της χημικής συμπεριφοράς και διακίνησης βαρέων μετάλλων και θρεπτικών συστατικών σε εκβολικά συστήματα επηρεαζόμενα από ανθρώπινες ρυπογόνες δραστηριότητες

Περίληψη

Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η κατανόηση των βιογεωχημικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στις εκβολές των ποταμών και τις παράκτιες περιοχές γενικότερα, καθώς αποτελεί στοιχείο ουσιώδους σημασίας για τον προσδιορισμό τόσο της ανθρωπογενούς επίδρασης, όσο και της ικανότητας των εκβολικών συστημάτων να αντιστέκονται στην επίδραση αυτή χωρίς να υφίστανται ουσιαστική υποβάθμιση. Αντικείμενο μελέτης αποτέλεσαν το εκβολικό σύστημα του Σπερχειού ποταμού που βρίσκεται στο Μαλιακό κόλπο καθώς και το εκβολικό σύστημα του Βοιωτικού Ασωπού ποταμού που βρίσκεται στο Ν. Ευβοϊκό κόλπο. Στα πλαίσια της πειραματικής διαδικασίας πραγματοποιήθηκε σειρά πειραμάτων εργαστηριακής προσομοίωσης με τη χρήση δυο πρότυπων πειραματικών διατάξεων. Στόχος ήταν να κατανοηθεί ο ρόλος των διαφόρων μορφών του οργανικού άνθρακα, των θρεπτικών συστατικών και των μετάλλων της υγρής και της στερεάς φάσης στις διάφορες βιογεωχημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη δυναμική ισορροπία του ιζήματος με την υπερκε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main objective of this thesis was the comprehension of biogeochemical cycles that occur in river’s estuaries and continental margins in general, as it comprises a key role for the determination of anthropogenic impact and ability of estuaries to resist this impact without subjecting substantial demission. Asopos river estuary located in south Euvoikos gulf and Sperxios river estuary located in Maliakos gulf, were the research areas of this work. During the experimental procedure a series of simulating experiments took place using two properly modified 96-lt tanks. The tanks were equipped with electronic systems allowing the fine regulation of dissolved oxygen concentrations, temperature, water circulation and lightning conditions. The main purpose of these experiments was to study the role of the various forms of nutrients, metals and organic carbon in the biogeochemical cycles occurring during the dynamic balance between aqueous and solid phase, under gradually changing dissolved ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27342
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27342
ND
27342
Εναλλακτικός τίτλος
Chemical behavior and distributed of heavy metals and nutrients in estuary systems affected by anthropogenetic pollution activities
Συγγραφέας
Παρινός, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Σκούλλος Μιχαήλ
Βαλαβανίδης Αθανάσιος
Ρούσσης Βασίλειος
Νικολέλης Δημήτριος
Δασενάκης Εμμανουήλ
Μιχαλόπουλος Παναγιώτης
Καμπέρη Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Εκβολικά συστήματα; Βιογεωχημικοί κύκλοι; Οργανικός άνθρακας; Θρεπτικά συστατικά; Βαρέα μέταλλα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
325 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)