Μελέτη της μεθοδολογίας της διδασκαλίας της ιταλικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη της μεθοδολογίας της διδασκαλίας της ιταλικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα. Η θεωρητική υπόθεση που εξετάστηκε ήταν ο βαθμός συνάφειας της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας με την επικοινωνιακή προσέγγιση διδασκαλίας που ήταν και η αναμενόμενη συμπεριφορική μεθοδολογία. Η επαλήθευση της προαναφερθείσας υπόθεσης υπαγορεύτηκε από: α) το βιβλιογραφικό κενό στη γλωσσοδιδακτική λογοτεχνία σχετικά με την έννοια της εσωτερικής συνάφειας της διδασκαλίας, β) την πεποίθηση ότι η εσωτερική συνάφεια της διδασκαλίας δεν είναι μόνο μια αφηρημένη έννοια αλλά συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Οι μεταβλητές που εξετάστηκαν (κείμενα, γραμματική, λεξιλόγιο, πολιτισμός, στρατηγικές εκμάθησης, αξιολόγηση, ρολόι των διδασκόντων, οργάνωση της τάξης, διόρθωση λαθών και χρήση γλώσσας) καθορίστηκαν με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Γλώσσα. Ο έλεγχος της συνάφειας έγινε με μια αντιπαράθεση μεταξύ των μεθοδολ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis was the study of synchronic method of teaching the Italian language in Greece in both public and private institutions. It is based on the structure defined in Common European Framework of Reference for Languages (2002) which provides for the identification of a specific number of variables (texts, grammar, vocabulary, culture strategies, evaluation, teaching rules, work organization, language used and errors connection). It has been used to gain insight into the second language teaching communicative approach that was the expected behavioral methodology. Within this theoretical framework it was possible to detect a degree of internal consistency in language teaching. This was supported by the following observations: a) the gap identified in the second language teaching literature about this feature, b) the belief that this approach didactically speaking is consistent with the need to avoid an eclectic mix of teaching practices not based on a unified and co ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26964
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26964
ND
26964
Εναλλακτικός τίτλος
Studio della metodologia dell'insegnamento della lingua italiana come lingua straniera in Grecia
Συγγραφέας
Del Rio, Chiara (Father's name: Gioacchino)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσοπάνογλου Αντώνιος
Γιαννουλοπούλου Γιαννούλα
Τοκατλίδου Βασιλική
Βεντούρης Αντώνιος
Χριστοδούλου Αναστασία
Κιγιτσιόγλου-Βλάχου Αικατερίνη
Γραβάνη Lucille
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Μεθοδολογια διδασκαλίας; Διδασκαλία ιταλικής ως ξένης γλώσσας; Εσωτερική συνέπεια στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ιταλικά
Άλλα στοιχεία
vii, 294 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)