Σχεδιασμός, ανάλυση και πειραματική διερεύνηση διαφορικού οχημάτων με καθοριζόμενη κατανομή ροπής

Περίληψη

Το θέμα το οποίο πραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι η κατανομή ροπής στους κινητήριους τροχούς οχήματος που πραγματοποιείται με τη χρήση ενός μηχανισμού που ονομάζεται διαφορικό. Στόχος της εργασίας είναι να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα της κατανομής ροπής ώστε να επηρεάζεται η οδική συμπεριφορά ελεγχόμενα και ενεργειακά αποδοτικά. Η υλοποίηση και πειραματική διερεύνηση της λειτουργίας ενός πρότυπου διαφορικού παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία. Το διαφορικό αυτό έχει τη δυνατότητα ελέγχου της κατανομής ροπής στους κινητήριους τροχούς οχήματος. Ο έλεγχος γίνεται με χρήση ηλεκτρονικής διάταξης που έχει τη δυνατότητα καταγραφής και επεξεργασίας σημάτων από αισθητήρες και καθοδήγησης ηλεκτρικής μηχανής ώστε να επιτυγχάνεται κατανομή ροπής και επίδραση στην οδική συμπεριφορά. Πλεονέκτημα της προτεινόμενης διάταξης αποτελεί η δυνατότητα διατήρησης ενέργειας καθώς και ο συμμετρικός σχεδιασμός και λειτουργία. Σημαντικό στοιχείο είναι και η ασφαλής μηχανική λειτουργία σε περίπτωση βλάβης το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The theme discussed in the present work is the torque distribution to the driving wheels of a vehicle which is utilized by the use of a mechanism called differential. The aim of this project is to give a solution to the problem of torque distribution in order to affect the vehicle’s driving behavior. The construction and experimental investigation of a prototype differential is presented in this thesis. This differential has the capability of controlling the torque distribution to the driving wheels. This is done with the use of an electronic device that is capable of recording and processing the signals of sensors and which drives an electric machine that distributes torque and affects the vehicle’s driving behavior. Advantages of the proposed mechanism are the energy conservation and the symmetric design and operation. A key element is the failsafe mechanical operation in case of electronic system failure.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26502
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26502
ND
26502
Εναλλακτικός τίτλος
Design, analysis and experimental. Investigation of a vehicle differential with determinable torque distribution
Συγγραφέας
Νεραντζής, Ιωάννης του Ξάνθος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Μιχαηλίδης Αθανάσιος
Σαλπιστής Χρήστος
Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος
Σαμαράς Ζήσης
Μήτση Σεβαστή
Σαββαΐδης Γεώργιος
Θεοδοσιάδης Στέφανος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Διαφορικό; Οχήματα; Μετάδοση ισχύος; Κατανομή ροπής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)