Ανάμεσα στις λέξεις: μέθοδοι ανάλυσης ιδεολογικά φορτισμένου λόγου

Περίληψη

Στη μελέτη αυτή διατυπώνεται μια σημασιολογική προσέγγιση για την εξόρυξη και την ανάλυση του ιδεολογικά φορτισμένου λόγου από κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή. Η προσέγγιση συνδυάζει μία ποιοτική μέθοδο ανάλυσης του λόγου που χρησιμοποιείται στις κοινωνικές επιστήμες (CDA), με μία ποσοτική μέθοδο διατύπωσης συλλογισμών και εξόρυξης πληροφορίας βάσει οντολογιών και ημι-αυτόματης επεξεργασίας του λόγου. Η βασική εφαρμογή της προσέγγισης συνίσταται στην ανάλυση του μαρξιστικού λόγου, όπως παρουσιάζεται στη διαδικτυακή θεματική συλλογή Marxists Internet Archive (http://www.marxists.org/) με περιεχόμενο άνω των 15.000 κειμένων. Στόχος της εφαρμογής είναι η ανάδειξη ενός εννοιολογικού μοντέλου το οποίο μπορεί να συμβάλει στην ταξινόμηση αγνώστων κειμένων με ιδεολογικά κριτήρια.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La présente these recherché une approche sémantique pour l'extraction et l' analyse du discours idéologique au sein de documents textuels sous forme électronique. Cette approche integre une méthode qualitative d' analyse de textes issue des sciences sociales (analyse critique du discours) avec une méthode quantitative de raisonnement et extraction d'information a base d' ontologies de domaine et de traitement semi automatique du langage naturel. L' application centrale du projet de these vise a étudier le discours marxiste comme représente par la collection thématique Archive Internet des Marxistes (http://www.marxists.org) contenant près de 15000 textes. L’ objectif de l'application est I’ acquisition de schémas émergents, qui pourront contribuer a la classification par point de vue idéologique de textes inconnus.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26206
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26206
ND
26206
Εναλλακτικός τίτλος
Entre les mots: méthodes d’analyse informatique du discours idéologique
Συγγραφέας
Μαυρίκας, Ευθύμιος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Εξεταστική επιτροπή
Δασκαλοπούλου Σοφία
Zighed Djamel Abdelkader
Καβακλή Ευαγγελία
Βούρος Γεώργιος
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Νικολακάκης Γεώργιος
Lallich-Boidin Genevieve
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Ιδεολογία; Λόγος; Εξόρυξη; Οντολογία; Συλλογή; Γλωσσολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)