Μελέτη της βιολογίας και οικολογίας του χαρακτηριστικού είδους της κοινότητας των μεσοπαραλιακών άμμων, Donacill cornea (Poli, 1791)

Περίληψη

Η παρούσας έρευνα στοχεύει στη μελέτη της οικολογίας και της βιολογίας του δίθυρου μαλάκιου Donacilla cornea. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εφάπαξ δειγματο- ληψιών σε 117 ακτές στην Ελλάδα και την Κύπρο, μηνιαίων δειγματοληψιών διατομής στην παραλία Κορινού Κατερίνης και συμπληρωματικών δειγματοληψιών σε επιλεγμένες ακτές. Το D. cornea είναι αποκλειστικός - χαρακτηριστικός κάτοικος της μακροπανιδικής κοινότητας των μεσοπαραλιακών αμμω- δών υποστρωμάτων. Η γεωγραφική διανομή του καθορίζεται κυρίως από το βαθμό έκθεσης της ακτής στην κυματική δράση. Η αφθονία του είδους είναι υψηλότερη σε μέτρια εκτεθειμένες στην κυματική δράση ακτές ενώ η αύξηση ή η μείωση της έντασης της κυματικής δράσης πέρα από συγκεκριμένα όρια δεν επιτρέπει την παρουσία του στην ακτή. Η μέση ετήσια αφθονία του D. cornea στον Κορινό Πιερίας ήταν 1589 άτομα/m2. Η περίοδος ανανέωσης του πληθυσμού είναι σχετικά μακρόχρονη και μπορεί να διαρκεί από το Μάιο μέχρι το Νοέμβριο, αλλά είναι πιο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present research aims to the study of the ecology and biology of the bivalve mollusk Donacilla cornea. For this purpose an extended survey was carried out on 117 beaches from Greece and Cyprus at one-off bases, along with monthly transect sampling from Korinos, Pieria and additional sampling on selected beaches. Donacilla cornea is a characteristic species of the midlittoral sands macrofaunal community. Its geographical distribution is mainly determined from the degree of exposure to wave action of a beach. The abundance of the species is higher at moderately exposed beaches, while the increase or decrease of wave action beyond specific limits inhibits the presence of the species on the beach. The mean annual abundance of D. cornea at Korinos beach was 1,589 individuals/m2. The recruitment period is extended and may last from May to November, but is more intense from June to August. Donacilla cornea is a gonochoristic species with a sex ratio of 1:1, with no observed hermaphroditis ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25856
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25856
ND
25856
Συγγραφέας
Μαβίδης, Μιχαήλ (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Ζωολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κούκουρας Αθανάσιος
Κεβρεκίδης Θεόδωρος
Νικολαΐδου Άρτεμις
Τσελεπίδης Αναστάσιος
Στεργίου Κων/νος
Θεσσαλού-Λεγάκη Μαρία
Μπόμπορη Δήμητρα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αμμώδεις ακτές; Μεσοπαραλιακή ζώνη; Δυναμική πληθυσμών; Κύκλος ζωής; Διανομή; Ηλικία; Αύξηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
ii, 217 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)