Σύνθετες επικαλύψεις μήτρας Νi-P με ηλεκτρολυτική συναπόθεση σωματιδίων SiC και WC σε συνθήκες παλμικού ρεύματος: σύνθεση, δομή και μηχανικές ιδιότητες

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκε αφενός η ηλεκτρολυτική παρασκευή απλών επικαλύψεων Ni-P και αφετέρου η συναπόθεση σωματιδίων SiC και WC (μέσης διαμέτρου 1 μm και 200 nm, αντίστοιχα) σε μήτρα Ni-P, από τροποποιημένο λουτρό Watts απουσία οργανικών προσθέτων με χρήση ηλεκτροδίου περιστρεφόμενου δίσκου και την εφαρμογή τόσο συνεχούς όσο και παλμικού ρεύματος σταθερής φοράς. Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης διαφόρων παραμέτρων της ηλεκτρόλυσης στη δομή, στη μορφολογία και στο ποσοστό εγκλεισμού των σωματιδίων των παραγόμενων επικαλύψεων, καθώς και η μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων τους και κυρίως της σκληρότητας και της τριβολογικής τους συμπεριφοράς. Επιπλέον, έγινε συσχέτιση των δομικών χαρακτηριστικών με τις μηχανικές ιδιότητες των επικαλύψεων. Στις απλές επικαλύψεις Ni-P διαπιστώθηκε εξάρτηση του ποσοστού φωσφόρου στο κράμα από τις επιβαλλόμενες συνθήκες παλμικού ρεύματος (δηλαδή της τιμής του duty cycle και της συχνότητας των παλμών). Οι επικαλύψεις χαρακτηρί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present thesis the electrodeposition of Ni-P coatings as well as the codeposition of SiC and WC particles (mean diameter of 1 μm and 200 nm, respectively) with Ni-P matrix from an additive-free modified Watts type bath using a rotating disc electrode and direct and pulse current regime, were studied. The aim of this work was the study of the effect of various electrolysis parameters on the structure, morphology and composition of the coatings, along with the study of the mechanical properties of the coatings focusing in their hardness and tribological performance. Furthermore, the structural properties were correlated with the examined mechanical properties. For the Ni-P coatings a dependence of phosphorous content of the alloy on the imposed conditions of the pulse current regime (i.e. the value of duty cycle and the frequency of the pulses) was revealed. The structure of the coating is characterized as amorphous, while under intense conditions of pulse current (low duty cycle ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25576
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25576
ND
25576
Εναλλακτικός τίτλος
Electrolytic codeposition of Ni-P matrix with SiC and WC particles utilizing pulse current regime: Structural and mechanical characterization
Συγγραφέας
Ζωίκης-Καραθανάσης, Αλέξανδρος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημικών Επιστημών. Εργαστήριο Γενικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Παυλάτου Ευαγγελία
Μανωλάκος Δημήτριος
Μουτσάτσου Αγγελική
Μπουντούβης Ανδρέας
Παντελής Δημήτριος
Τσιβιλής Σωτήριος
Μπουρουσιάν Μυρτάτ
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Κράμα νικελίου φωσφόρου; Ηλεκτοαπόθεση; Σύνθετα αποθέματα; Χαρακτηρισμός δομής; Μηχανικές ιδιότητες; Τριβολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxii, 320 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)