Ανάπτυξη και πειραματική βαθμονόμηση καταστατικού προσομοιώματος άοπλης τοιχοποιίας υπό σεισμική καταπόνηση

Περίληψη

Αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής είναι η ανάπτυξη καταστατικού προσομοιώματος για την ανάλυση άοπλης τοιχοποιίας, η οποία υπόκειται σε στατική και σεισμική δράση λαμβάνοντας υπόψη αστοχίες οι οποίες συμβαίνουν εντός του επιπέδου της, η πειραματική βαθμονόμηση του και ο έλεγχος της αξιοπιστίας του. Το προσομοίωμα αναπτύσσεται σύμφωνα με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Στην παρούσα εργασία διατυπώνεται το μονοαξονικό προσομοίωμα κατανεμημένης ρωγμής και περιγράφονται οι σχέσεις τάσεων - τροπών υπό μονοτονική και ανακυκλιζόμενη φόρτιση σε θλίψη, εφελκυσμό και διάτμηση. Παρουσιάζεται επίσης, η διαδικασία βαθμονόμησης του μονοαξονικού προσομοιώματος η οποία και εφαρμόζεται για δύο τύπους άοπλης τοιχοποιίας από (α): συμπαγή αργιλικά λιθοσώματα ή φυσικούς λίθους και κονίαμα χαμηλής αντοχής και (β): λιθοσώματα πυριτικού ασβεστίου, κονίαμα λεπτής στρώσης στους οριζόντιους αρμούς και μη πλήρεις κατακόρυφους αρμούς. Το μονοαξονικό προσομοίωμα σε συνδυασμό με τη δυναμική μέθοδο ρητής ο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main scope of this research study is the development of constitutive model for the analysis of unreinforced masonry structures subjected to static in-plane and seismic loads, taking into account failure modes that occur in the in-plane direction, the calibration of the model and the examination of its applicability. The constitutive model is developed following the finite element method. In this study the uniaxial total strains smeared crack model is proposed and the stress- strain curves under tension, compression and shear are described for static and cyclic loads. Additional, a methodology is presented for the calibration of material parameters that required by the model, which is applied for two types of masonry structures: (a): with solid (clay or rubble) units with relatively high strength and low strength mortar and (b): with calcium silicate units, thin layer filled bed joints and unfilled head joints. The obtained results, demonstrate that the proposed model in conjunction ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24784
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24784
ND
24784
Εναλλακτικός τίτλος
Development and experimental calibration of constitutive model for unreinforced masonry under seismic loads
Συγγραφέας
Καραπίττα, Λουτσία (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών
Εξεταστική επιτροπή
Καρύδης Παναγιώτης
Παπαδρακάκης Μανόλης
Κωτσόβος Μιχαήλ
Σπυράκος Κωνσταντίνος
Βιντζηλαίου Ελισάβετ
Μουζάκης Χαράλαμπος
Καραντώνη Τριανταφυλλιά
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Άοπλη τοιχοποιία; Διατμητική και καμπτική αστοχία; Καταστατικά προσομοιώματα; Πεπερασμένα στοιχεία; Υστερητική συμπεριφορά; Δυναμική μέθοδος ρητής ολοκλήρωσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
181 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)