Οι αγίες της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας

Περίληψη

Οι Σέρβοι εμφανίστηκαν στη Βαλκανική τον 6ο αιώνα. Ο εκχριστιανισμός τους έγινε προοδευτικά και μακροχρόνια και ολοκληρώθηκε στα χρόνια της βασιλείας του Βασιλείου Α΄ του Μακεδόνος. Σημαντικό ρόλο στον εκχριστιανισμό των Σέρβων έπαιξε και το κήρυγμα των ιεραποστόλων από τη Θεσσαλονίκη Κυρίλου και Μεθοδίου και των μαθητών τους. Τρεις σερβικές ηγεμονικές οικογένειες έδωσαν μεγάλο αριθμό αγίων. Από πλευράς γυναικών της βυζαντινής περιόδου είναι οι εξής: Αναστασία Νεμάνια, Ελένη Ανδεγαβική, Ελένη της Δετσάνης, Ελισάβετ σύζυγος του Δουσάν, Μίλτσα Χρεμπελιάνοβιτς, μοναχή Ευφημία, Ελένη Στυλιάνοβιτς, Οσία Υπομονή (μητέρα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου) και Αγγελίνα. Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας δεν έχουμε πολλά στοιχεία για γυναίκες νεομάρτυρες. Αυτό οφείλεται πιθανόν στο γεγονός ότι πολλοί Σέρβοι εγκατέλειπαν τη Σερβία και εγκαθίσταντο στην Αυστρία και Ουγγαρία για να αποφύγουν τα αντίποινα των Τούρκων, λόγω των διαφόρων εξεγέρσεων. Υπάρχουν λίγα στοιχεία κυρίως από την προφορική παράδοση γ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Serbs presented itself in the Balkan 6th century. Their christianization became progressively and longly-lasting and was completed in her years kingdoms Vassilios A΄ Macedonian. Important role in the christianization of Serbs it played also the preaching of missionaries of Thessaloniki Cyrille and Methodios and their students. Three Serbian hegemonic families gave big number of Saints. From point of view of women of Byzantine period they are the following: Anastasia Nemania, Helen Andegaviki, Helen of Detsani, Elisabeth spouse of Dousan, Miltsa Chrempelianobits, nun Efimia, Helen Stilianobits, Osia Ipomoni (mother of Konstantinos Palaiologoy) and Aggelina. In the period of Ottoman domination we do not have a lot of elements for women neomartyres. This is owed likely in the fact that a lot of Serbs and Serbs abandoned Serbia and installed themselves in Austria and Hungary in order to they avoid reprisal of Turks, because the various revolts. Exist few elements mainly from the oral d ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24641
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24641
ND
24641
Εναλλακτικός τίτλος
Women saints of Serbian Orthodox Church
Συγγραφέας
Κουτρουμπέλη, Βασιλική του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τρίτος Μιχαήλ
Ταρνανίδης Ιωάννης
Καραθανάσης Αθανάσιος
Πασχαλίδης Συμεών
Ευαγγέλου Ηλίας
Υφαντής Παναγιώτης
Αγγελόπουλος Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Σλάβοι; Σέρβοι; Εκχριστιανισμός των Σέρβων; Τέχνη; Κόσσοβο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
210 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)