Κατηγοριοποίηση κειμένων

Περίληψη

Η ταχεία εξάπλωση του διαδικτύου και η συνεχώς αυξανόμενη διάθεση υλικού σε ηλεκτρονική μορφή καθιστά επιτακτική την ανάγκη εύρωστων αλγορίθμων ταξινόμησης (κατηγοριοποίησης) του υλικού αυτού. Παλαιότερες τεχνικές της Μηχανικής Γνώσης (Knowledge Engineering) του '80, έχουν δώσει τη θέση τους σε τεχνικές Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning). Μία πληθώρα μεθόδων έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί τα τελευταία 15 χρόνια, οι οποίες άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο, σημειώνουν επιτυχία στην επίλυση του προβλήματος. Τέτοιες τεχνικές για παράδειγμα είναι, τα Δένδρα Αποφάσεων, Naive Bayes, Νευρωνικά Δίκτυα, Γραμμικοί Κατηγοριοποιητές, Λογιστική Παλινδρόμηση, Perceptron, Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης κ.α. Μία σημαντική ομάδα κατηγοριοποιητών, είναι οι Γραμμικοί Κατηγοριοποιητές, οι οποίοι επιδιώκουν την κατηγοριοποίηση των παραδειγμάτων, ορίζοντας διαχωριστικά υπερεπίπεδα μεταξύ τους. Είδη τέτοιων κατηγοριοποιητών αποτελούν ο κατηγοριοποιητής κεντροειδών (centroid classifier), ο κατηγοριοποιη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The fast growing of the Internet and the continuous rising of the available material in digital form, make ergent the need for classification algorithms. Older techniques of the Knowledge Engineering back at the '80s, have been replaced by Machine Learning techniques. The last 15 years a large number of methods have been studied and developed, which have succeed in solving this problem. Such techniques include Decision Tress, Naive Bayes, Neural Networks, Linear Classifiers, Logistic Regression, Perceptron, Support Vector Machines etc. An important group of classifiers is Linear Classifiers, which try to classify data by defining separating hyperplanes. Types of Linear Classifiers are Centroid Classifier, Rocchio Classifier and Perceptron Classifier. By combining characteristics of those three simple classifiers, a new, fast and accurate classifier is defined, under the symbolic name Modified Perceptron, due to its resemblence with the classic Perceptron Classifier. This new classifier ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24406
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24406
ND
24406
Εναλλακτικός τίτλος
Text classification
Συγγραφέας
Γκανόγιαννης, Ανέστης (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης
Ανδρουτσόπουλος Ίων
Βαζιργιάννης Μιχαήλ
Σιδέρη Μάρθα
Φακωτάκης Νικόλαος
Σκούρλας Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Μηχανική μάθηση; Κατηγοριοποίηση κειμένων; Ανάκτηση πληροφοριών; Γραμμικοί κατηγοριοποιητές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xii, 164 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)