Υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές για την ανάπτυξη προσωπικών φακέλων υγείας

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μία τάση για μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας παγκοσμίως σε μια προσπάθεια να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με παράλληλη μείωση του κόστους. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη προσπάθεια διαδραματίζει η μετάβαση από τα παραδοσιακά πληροφοριακά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί σε επίπεδο υγειονομικής μονάδας σε συστήματα που σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση των διαδικασιών τόσο σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας αλλά και ευρύτερων γεωγραφικών περιφερειών. Μέσω αυτών των πληροφοριακών συστημάτων παρέχεται διαδικτυακά, σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, μία ολοκληρωμένη εικόνα των ήδη αποθηκευμένων ιατρικών πληροφοριών των ασθενών. Ως εκ τούτου, δύνανται να καλυφθούν οι ανάγκες πληροφόρησης των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας καθώς και οι ανάγκες συντονισμού, συνεργασίας και συνέργειας μεταξύ τους. Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να συμβάλλει στις προσπάθειες που καταβάλλονται στη χώρα μας αλλά και διεθνώς για την παροχή συν ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24348
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24348
ND
24348
Εναλλακτικός τίτλος
Service-oriented architectures for the implementation of personal health record systems
Συγγραφέας
Κούφη, Βασιλική (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Βασιλακόπουλος Γεώργιος
Κατσίκας Σωκράτης
Δεμέστιχας Παναγιώτης
Δουκίδης Γεώργιος
Κουτσούρης Διονύσιος-Δημήτριος
Τσανάκας Παναγιώτης
Πρέντζα Ανδριάνα
Λέξεις-κλειδιά
Σύστημα ηλεκτονικού φακέλου υγείας (ΗΦΥ); Σύστημα προσωπικού φακέλου υγείας (ΠΦΥ); Διαδικασιοστρεφές πληροφορικό σύστημα; Υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική; Διάχυτο πληροφοριακό σύστημα υγείας; Πράκτορες λογισμικού; Πληροφορίες πλαισίου; Μοντέλο ελέγχου πρόσβασης με βάση ρόλους
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
342 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)